Foto: Unsplash.com

Der har to måneder i træk været stilstand i beskæftigelsen, men alligevel blev der ifølge Danmarks Statistik sidste år skabt 29.000 nye lønmodtagerjob, hvoraf de ca. 3.000 indenfor byggeri og anlæg.

I november og december har beskæftigelsen bevæget sig marginalt baglæns. Det samlede billede dækker dog over, at der i den private sektor stadig skabes job, 2.300 alene i december. Mens det i det offentlige går den modsatte vej. I december blev der 2.450 færre beskæftigede i den offentlige sektor.

– Jobskabelsen tabte fart mod slutningen af året. Men med ca. 29.000 nye lønmodtagerjob sidste år, kan man tillade sig at konkludere, at 2019 blev endnu et godt år på arbejdsmarkedet, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Der blev i gennemsnit sidste år skabt 2.400 nye job hver måned, et markant fald i forhold til perioden 2016-2018, hvor der i gennemsnit blev skabt ca. 3.900 nye lønmodtagerjob om måneden. måned.

– Når det er gået så godt på arbejdsmarkedet så længe, er det egentlig ikke så mærkeligt, at jobskabelsen går ned i gear. Men det gode spørgsmål er, om arbejdsmarkedet mon rammer muren i år?, siger Bo Sandberg.
– Dansk Byggeri venter, at der også i år vil være flere beskæftigede ved årets udgang end ved årets start. Men der kan sagtens komme en hel del måneder med tilbageslag undervejs, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

3.000 flere lønmodtagere i byggeriet i 2019
Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, er jobvæksten hen over efteråret 2019 fortsat ufortrødent. Virksomhederne i byggeriet blev ved at skabe job, senest 350 job i december, og i alt kom der ca. 3.000 flere lønmodtagere i arbejde i byggeriet sidste år.

– Bygge- og anlægsbranchen er ikke længere den største jobmotor. Men alene det, at der fortsat er positivt fortegn på udviklingen, er imponerende, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Fremtidsudsigterne er dog lidt brogede for byggeriet i 2020 ifølge Dansk Byggeri.
– Markedet for projektlejligheder i de store byer har toppet, og der er et hul i anlægsmarkedet, mens vi venter på både en langsigtet infrastrukturplan, og på at Femern-forbindelsen påbegyndes i 2021. Omvendt er der nok at se til med renoveringsopgaver i kølvandet på mange hushandler og med kommende klimainvesteringer i pipelinen, siger Bo Sandberg.

Tidligere artikelBo-To Ejendomme investerer der, hvor de andre ikke kigger
Næste artikelEntreprenører strømmer til kurser i den nye brandnorm