Foto: Keingart // Friheden, Nykøbing Falster

Fire byområder får nu støtte til at skabe nye mødesteder – med plads til aktivitet og leg. Det skal bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne på tværs af boligkvarter, økonomi og social baggrund. Lokale og Anlægsfonden og Realdania står bag puljen til mødestederne – Fælles Rum.

Aalborg, Nykøbing Falster samt Nørrebro og Folehaven i Valby er de byer og bydele, som nu får en sum penge til at realisere fysiske mødesteder i udvalgte, almene boligområder. Projekterne er udviklet i samarbejde med lokale aktører og tilsammen får projekterne 25 mio. kr. fra puljen Fælles Rum af Realdania. De nye mødesteder forventes at tiltrække børn og unge på tværs af byens boligområder.

”Realdania ønsker at fremme den hele, blandede by, hvor vi ikke bor isoleret i små områder med folk, der kun ligner os selv. Og det er rigtig dejligt, at så mange har budt ind med gode ideer til mødesteder, der kan bidrage til mere mangfoldighed og udveksling på tværs i byen. Gennem det seneste år har vi så arbejdet med at modne 15 af de mange projektideer. Fire af projekterne får nu støtte til at gøre deres idéer og ønsker til virkelighed. Nogle af projekterne fortsætter arbejdet uden vores støtte. Og endelig skal vi tale nærmere med nogle af projekterne i de kommende måneder om videre udvikling af ideerne. De fire projekter, som får støtte til realisering, har alle forudsætninger for at blive mødesteder, der hver især og på forskellige måder kan bidrage til styrket naboskab på tværs af boligområder, ejerforhold, og social baggrund,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Mødestederne skal tiltrække børn og unge på tværs af byens boligområder, og de er med til at åbne boligområderne, både for beboere i området, men også for resten af byens borgere. Projekterne går på tværs af fysiske og sociale indsatser og skal fremme samt bidrage til uddannelse, beskæftigelse samt deltagelse i fritidsaktiviteter i områderne.

”Lokale og Anlægsfonden er til for hele Danmarks fritidsliv, derfor er det også vigtigt for os, at fritidslivet har gode forhold også i de udsatte boligområder, hvor den traditionelle foreningsdeltagelse er lavere end landsgennemsnittet. Men der skal være noget at mødes om, hvis vi skal styrke sammenhængskraften og skabe forbindelse mellem boligområderne og de omkringliggende byer. Det er de fire projekter alle gode eksempler på. De viser nemlig, hvordan helt konkrete ønsker, behov og drømme kan blive til bæredygtige mødesteder, som er spændende og relevante for beboerne, naboer og den omkringliggende by,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

De fire projekter
I Kildeparken, Aalborg Øst skal et stort, grønt areal indrettes til en arena med masser af mulighed for fysisk aktivitet og leg for børn og unge. Arenaen skal være åben for aktivitet hele året rundt. Arenaen kommer til at ligge centralt i boligområdet – ved siden af Kulturinstitutionen Trekanten og Fritidscentret Byggeren og tæt på Astrupstien, en cykel- og gangsti.

Foto: Keingart // Den grønne arena, Aalborg Øst

Projektparter: Himmerland Boligforening. Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Projektnavn: Den grønne arena
Samlet projektøkonomi: 27 mio. kr. 
Bevilget støtte: 7 mio. kr. 

I Lindholm, Nykøbing Falster skal ”Friheden” skabe et grønt og naturinspireret mødested på kanten af boligkvarteret med plads til udendørsaktiviteter – petanque, krolf, fodbold, boksning, crossfit og løb. Derudover bliver der også plads til slentreture og afslapning – med mulighed for at grille og lufte hunden.  

Foto: Keingart // Friheden, Nykøbing Falster

Projektparter: Nykøbing F. Boligselskab. Guldborgsund Kommune, Center for teknik og miljø
Projektnavn: Friheden
Samlet projektøkonomi: 10 mio. kr.
Bevilget støtte: 5 mio. kr.  

På Nørrebro i København vil fodboldklubben Nørrebro United gøre det lettere for børn og unge fra belastede boligområder at blive en del af klubbens aktiviteter. Nørrebro United flytter nemlig en del af deres træning ud i baggårdene på Nørrebro. AKB Lundtoftegade er en af de boligafdelinger, hvor der bygges små nye baner, så børn og unge fra og uden for boligområderne kan spille og træne sammen. 

Foto: Kragh&Berglund // Fælles Rum, Nørrebro

Projektparter: Boligselskabet AKB, København. Nørrebro United
Projektnavn: Nørrebro samles på banen
Samlet projektøkonomi: 11 mio. kr. 
Bevilget støtte: 5,5 mio. kr.

I Folehavekvarteret i Valby skal projektet HAVEN genoplive områdets centrale, offentlige byrum, der står nedslidt og forladt hen. HAVEN bliver et grønt mødested med mange aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og for de omkringliggende institutioner. Haverne indrettes med forskellige stemninger og en række forskellige ”rum” til ophold, aktiviteter og læringsmiljøer, der er tiltænkt skoleelever – med mulighed for leg, fysisk aktivitet, fællesspisning, ceremonier samt naturaktiviteter.

Foto: NORD Architects // Haven, Folehavekvarteret, Valby

Projektparter: Boligforeningen 3B. Områdefornyelsen Folehavekvarteret, Byens Fysik, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Projektnavn: HAVEN – et grønt og samlende byrum i hjertet af Folehavekvarteret
Samlet projektøkonomi: 13,9 mio. kr. 
Bevilget støtte: 7 mio. kr.

De fire projektet er blevet til på baggrund af en invitation til kommuner, boligorganisationer, beboere og samarbejdspartnere tilbage i 2018 om at præsentere ideer til udvikling af mødesteder i mere eller mindre udsatte boligområder. 

Mødestederne skal åbne de udsatte boligområder og skabe en forbindelse til den øvrige by.

I første runde af ansøgningsprocessen blev 15 projekter valgt til at udvikle projekter gennem et år. Efterfølgende ansøgte projekterne om støtte til realisering. Heraf er fire projekter nu udvalgt til realiseringsstøtte i 2020. Mødestederne er udvalgt efter en række kriterier – en klar vision, helhedstænkning, understøttelse af fællesskab og samarbejde samt ny ide.

Tidligere artikelSTARK overtager en af branchens førende trælaster
Næste artikelGrøn ’byskov’ vinder Københavns bedste arkitektur