Foto: SLA / Mikkel Eye

Bynatur og klimatilpasning blev hædret ved uddelingen af arkitekturprisen Årets Arne, der gives til årets bedste arkitekturprojekt i København. Skybrudsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen vinder Årets Store Arne – som det første byrum nogensinde. 

Byens rum er en afgørende del af at løse udfordringer med skybrud, overophedning, luft- og støjforurening samt skabe mødesteder midt i byens travlhed. 

Den 31. januar 2020 afholdt Arkitektforeningen København den prestigefyldte prisuddeling Årets Arne. Det blev klimatilpasningsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen, der løb med prisen Årets Store Arne. Projektet vandt for at være et ambitiøst eksempel på et byrum, der skaber sammenhæng mellem naturbaseret klimatilpasning og rekreative mødesteder for byens mennesker.

Københavns nye naturbaserede byrum er designet af SLA, der har anført et team bestående af NIRAS, Viatrafik og entreprenør Ebbe Dalsgaard for bygherren Københavns Kommune og HOFOR. SLA er stolte over at modtage den store anerkendelse fra fagfællerne:

“Det er en stor ære at modtage Årets Store Arne blandt så kompetent et felt af nominerede kollegaer og kandidater. At vi modtager prisen, er en tilkendegivelse af, at byrum, ny natur og øget biodiversitet er en essentiel del af løsningen på de urbane udfordringer. At det er vores fagfæller, der peger på os som modtagere, er nok den største anerkendelse, man kan opnå,” siger arkitekt MAA Stig L. Andersson, grundlægger og designdirektør i SLA.

I begrundelsen lægger juryen blandt andet vægt på, at projektet tager afsæt i konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig er Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen et tydeligt eksempel på, hvordan arkitekturen kan bidrage til en positiv udvikling af København og løse nogle af de udfordringer, hovedstaden står over for.

“Igennem en udpræget tværfaglig tilgang har teamet formået at stille en arkitektonisk idé forrest i arbejdet med byens basale infrastruktur. Dermed er det lykkedes at fastholde dette alsidige projekt med utallige involverede aktører i en helhedstænkning, som trænger tydeligt igennem i det endelige værk,” lyder det i dommerbetænkningen.

Fra asfalt til natur
Områdets vilde bynatur er inspireret af naturområder som Utterslev Mose, Kongelunden og Amager Fælled. De mange nye træer, buske og planter er derfor alle arter, der allerede findes i København. Tilsammen indgår de i et netværk af grønne regnvandsbede, der er klar til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

“Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er et nybrud i byudvikling. Det er et holistisk greb, der samler en lang række funktioner såsom skybrudssikring og urban biodiversitet. Gennem vores naturbaserede designtilgang har vi transformeret 9.000 kvadratmeter asfalt til ny natur. 586 nye træer – levende og døde – og et væld af nye plante- og dyrearter, der skaber reel oplevet livskvalitet for beboerne,” fortæller Stig L. Andersson.

SLA er slet ikke i tvivl om, at bynatur et vigtigt middel til at løse byens problemer og beboernes livskvalitet. I designet arbejder arkitekterne aktivt med at skabe sammenhæng mellem naturens helende kvaliteter og de mennesker, der bor i byen – en grundtanke, der er tydelig i arbejdet med Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen.

“I designet af den nye natur bruger vi økosystemtjenester til ikke blot at sikre byen mod oversvømmelser efter skybrud, rense den forurenede luft, forbedre mikroklimaet og give grobund for nye sociale naboskaber. Vi skaber også en helt nye oplevelse af, hvad det vil sige at bo og leve i en by. Der opstår en ny æstetisk forbindelse mellem menneske og natur. En forbindelse som alt for mange har mistet i byen i dag, og som flere og flere søger,” siger Stig L. Andersson.

Fakta om Årets Arne

  • Årlig prisuddeling siden 2007
  • Arkitektforeningen København
  • Prisen gives til det projekt, der har løftet arkitekturen i området det forgangne år
  • Lille Arne og Årets Arne

Fakta om Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen

  • Arkitekt: SLA
  • Underrådgiver: NIRAS, Viatrafik, Jens Rørbech og Ebbe Dalsgaard
  • Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR
  • Færdiggørelse: Januar 2019
Tidligere artikelMødesteder i fire boligområder styrker mangfoldighed
Næste artikelFireFree® EasyFix – nem og hurtig i brug