Foto: LINK arkitektur // CEO i LINK arkitektur, Kirsten Anker Sørensen

LINK arkitekturs CEO Kirsten Anker Sørensen er i januar i fagforummet Byens Netværk – et tværfagligt netværk for byggebranchen og alle der er med på at udvikle byer i Danmark.

Her taler Kirsten Anker Sørensen om, hvordan samfundet og LINK arkitektur kan arbejde med social bæredygtighed:

Bæredygtighed er et centralt begreb i alle former for menneskelig adfærd i disse år. Det gælder ikke mindst indenfor vores branche, byggeriet, hvor vi sætter varige spor i verden og skaber rammerne for menneskers liv og adfærd i mange år frem.”

Som arkitekter tager vi naturligvis dette ansvar på os. Og hos LINK arkitektur ser vi ydermere bæredygtighed som et begreb, der ikke blot handler om miljø- og klimahensyn, men i den grad også omfatter fx økonomiske og sociale forhold.

Mangfoldigheden i arkitektur, mennesker og fællesskaber

At arbejde med social bæredygtighed i boligområder kræver en dyb forståelse af, hvordan arkitekturen påvirker mennesker – og hvordan vi som mennesker kan påvirke hinandens adfærd”, fortæller Kirsten Anker Sørensen og fortsætter

Her er mangfoldighed et helt centralt begreb, fordi det både er en uomgængelig social omstændighed – og samtidig ligger der et stort positivt potentiale i, at vores boligområder kan rumme beboere fra alle generationer og fra forskellige sociale og kulturelle lag

Social bæredygtighed i praksis

Kirsten Anker Sørensen fortæller yderligere:

Social bæredygtighed handler essentielt set både om at tilpasse selve boligerne til beboernes behov og om at skabe attraktive rum for tværgående fællesskaber. En bred variation af boligtyper kan tilgodese mangfoldigheden af familietyper og kulturer i et område – fx aktive ældre, single-forældre, storfamilier mv. Og lige så vigtigt, så kan variationen i beboelsesformer og attraktive fællesarealer være afgørende i forhold til at bekæmpe den ensomhed, der bliver et stadig større problem i vores samfund, i alle generationer og alle sociale lag” 

Kirsten Anker Sørensen fortsætter:

Dette problem løser vi ikke ved at blive ved med at bygge lejligheder og boligområder dimensioneret til traditionelle kernefamilier. Hvad med singlerne, de enlige ældre, regnbuefamilierne og weekendforældrene?

Hos LINK arkitektur har vi søgt at komme dette behov i møde ved bl.a. at tegne med erhvervslejligheder og seniorbofælleskab for aktive seniorer med egne virksomheder for Himmerland Boligforening. Og i Fyrstikbakken i Oslo har vi bygget særlige dele-lejligheder for ældre og unge, singler og skilsmissefamilier”.

 

Tidligere artikelSkills-landsholdets medaljehåb styrkes af PensionDanmark
Næste artikelOKNygaard åbner ny afdeling i København