Tidligere Projektleder hos Rambøll Project Management og tidligere selvstændig senior konsulent, med primære opgaver indenfor byggeledelse og time planning, står bag ny rådgivervirksomhed; Linear Construction Management. 

Ambitionen i Linear CM er at skabe en stærk bygherrerådgiver, der rådgiver i alle faser af ethvert byggeprojekt; fra de helt tidlige idéer og visioner, frem til en optimal planlægning med brugbare beslutningsgrundlag i tilblivelsen af projektet, til en effektiv og sikker byggeproces der resulterer i en mangelfri aflevering. 

En kompetencebank med et helhedssyn 

Kernen i en velkørende byggeproces er et solidt forarbejde, ledelse og de rigtige kompetencer på det rette tidspunkt. Som bygherres kompetencebank leverer vores team bygherreerfaring, entreprenørerfaring- og viden samt byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer gennem alle byggeriets faser”. 

Navnet Linear CM er inspireret af den matematiske optimeringsmetode Lineær Programmering, der bruges til at analysere og optimere ressourcer og undgå spild af arbejdskraft, materialer og tid til gavn for projektets samlede økonomi og bygbarhed. 

For at gennemføre dette i praksis arbejder Linear CM i 2 spor; dels med Construction Management herunder byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, tidsplanlægning og byggepladslogistik og dels med Client Construction herunder bygherresparring, projekteringsledelse, risikoafdækning og risikostyring, entreprenør- og bygbarhedsgranskning. 

Et hul i markedet 

Linear CM’s team har både rødder i entreprenørbranchen, den traditionelle bygherrerådgiver og i politiske bygherreorganisationer herunder almene og roller som delegerede bygherre.  

Linear CM’s ydelser rammer plet i et hul i markedet, som kvitteres ved at Linear CM allerede arbejder for almene og offentlige organisationer, private ejerforeninger og investorer, større industrivirksomheder og fonde primært i Danmark, men også i Norden. 

Tidligere artikelTo formidable faglærere løber med Faglærerprisen
Næste artikelDanske fibercementmaterialer puster nyt liv i islandsk arkitektur