Foto: Esben Salling

Københavns Kommune vil nedsætte byens mængde af affald og negative påvirkning af miljø. Derfor har borgerrepræsentationen besluttet, at der skal være fokus på cirkulær økonomi i kommende byggerier.

Byggeri København inviterer byggebranchen indenfor den 30. januar 2020 kl. 14-16 til et dialogmøde. Her vil de fortælle om de fem første byggeprojekter, der skal arbejde med cirkulær økonomi. 

Det er resultatet af, at politikerne på Københavns Rådhus har besluttet, at cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse af byggematerialer fremover skal have høj prioritet i kommende byggerier. Kommunen skal fremme tre led i en cirkulær materialeopfattelse; nedrivning af materialer, forarbejdning af materialer til genanvendelse og indbygning af materialer herunder, at kommunen bygger, så den kan skille sine bygninger ad igen.

Formålet med cirkulær økonomi i byggeprojekter er at nedsætte CO2-udledningen og passe på råstofferne. Arbejdet med cirkulær økonomi skal samtidig respektere Byggeri Københavns strategiske mål om at bygge billigere byggeri.

Dialogmøde om den cirkulære dagsorden
På dialogmødet kan potentielle tilbudsgivere og leverandører få et indblik i kommunes ønsker og visioner for cirkulær økonomi i fremtidige byggeprojekter. Ud over en præsentation af de første fem byggeprojekter, der arbejder med cirkulær økonomi, vil der være mulighed for spørgsmål og snak senere. Byggeri København tilbyder også individuelle møder med interesserede efterfølgende. 

Mange års ambitiøst arbejde med bæredygtighed
Københavns Kommune har i en lang årrække arbejdet ambitiøst med bæredygtighed i byggeri og anlæg – kommunen har blandt andet genbrugt store mængder af mursten ved udvidelserne af skolerne Katrinedals Skole og Grøndalsvængets Skole samt genbruger nu nedrevne materialer på Oehlenschlægersgades Skole på skolen og på et nyt stort affaldsskur på Holbergskolen.

”Vi glæder os til dialogmødet, hvor vi vil fortælle om vores ønsker og ambitioner for cirkulær økonomi i byggeriet. Dialogen med byggebranchen er vigtig, så vi kan formulere klare kriterier og krav om cirkulært byggeri, når vi sender byggeopgaver i udbud,” siger Kasper Graa Wulff, der er chef for Byggeri København. 

Dialogmødet finder sted den 30. januar kl. 14-16 i Hans Nansens Gaard, Nyopsgade 3, 1602 København V. Mødet henvender sig til entreprenører, ingeniører, arkitekter, nedrivere, leverandører af byggematerialer og andre, der kunne være interesseret i at levere til eller byde på et eller flere byggeprojekter. Byggeri København vil præsentere både program og efterfølgende præsentationer og mødereferat på deres hjemmeside. 

Tilmelding skal ske skriftligt til Anders Ø. Knudsen, IV94@kk.dk senest mandag den 27. januar kl. 12.00 med angivelse af antal deltagere samt navn og kontaktoplysninger for alle. Dialogmødet kan huse 150 deltagere.

De fem byggeprojekter, der præsenteres

    • De Gamles Bys Skole. Selektiv nedrivning, nybyggeri og ombygning
    • Center for Diabetes, De Gamles By. Selektiv nedrivning og nybyggeri
    • Heerupskolen, Frederiksgaard Alle 13. Nybyggeri af tilbygning til skole
    • Ketchersportens Hus, Kløvermarksvej 34. Nybyggeri af hal til ketchersport
    • Jakob Michaelsens Minde. Aggershvile Alle 1, Skodsborg. Renovering og modernisering af botilbud

Tidligere artikelDGNB Guld-bæredygtighedscertificering til Nordfyns Banks nye domicil
Næste artikelNordeuropas største forretning for arbejdstøj åbner i Aalborg