Foto: Sofieskolen // Visualisering fra CREO Arkitekter og Jaja Architects

I Skovbrynet ved Hareskoven er specialinstitutionen Sofieskolen netop blevet opført, som skal huse børn og unge med autisme. Arkitekten bag byggeriet har haft en klar strategi: Masser af grønne materialer og grønne miljøer på tagfladen, som skal skabe trygge rammer og understøtte beboernes særlige behov for individuel udvikling.

Specialinstitutionen Sofieskolen har tilbage siden 1964 drevet børnehave, skole og fritidsordning for børn og unge med autisme. Nu har skolen netop fået nye faciliteter og er dermed blevet til et innovativt botilbud, hvor den fysiske indretning og stand lever op til de behov, som børnene og deres forældre har i dag. 

Byggeriet, der er realiseret med støtte fra A.P. Møller Fonden, Realdania og Sofiefonden, er tegnet og projekteret af CREO Arkitekter A/S. Det har særligt været vigtigt for tegnestuen at skabe et udtryk, som understreger bygningens funktion: Den skal danne trygge, rolige og overskuelige rammer for skolens beboere. 

“Omdrejningspunktet har været at skabe en hjemmefølelse fremfor et institutionspræget udtryk. Derfor har målsætningen været at bryde bygningen ned i mindre og overskuelige, zoneinddelte enheder med gradvis overgang fra fællesarealerne til stuerne og til den tilbagetrukne bolig. Inddelingen bidrager til at skabe tryghed, ro og nærhed, som er afgørende for børnenes og de unges individuelle udvikling”, fortæller Carsten Hyldgaard, sagsarkitekt hos CREO Arkitekter.


Foto: Sofieskolen // Visualisering fra CREO Arkitekter og Jaja Architects

Grønne materialer skal understøtte udvikling og sansepåvirkning
For at smelte sammen med de naturskønne omgivelser ved Hareskoven er byggeriet udenpå præget af et samspil mellem store glaspartier, mørk træbeklædning på facaden og sedumtage med grøn beplantning på tagtoppen. Fra inderst til yderst har arkitekterne haft fokus på, at materialevalget matcher skovbrynets grønne natur.  

“Bygningens fantastiske grønne omgivelser giver ro og understøtter børnenes og de unges udvikling og sansepåvirkning. Derfor har et særligt fokuspunkt været at trække lys og grønne kvaliteter ind i byggeriet, ligesom skolen udenpå er præget af grønne og naturlige materialer, der får bygningen til at blende sammen med skovbrynets vegetation. Et godt eksempel herpå er den grønne tagflade”, fortæller Carsten Hyldgaard.

Grønne miljøer på tagfladen
Til det 870 m2 grønne tagareal har CREO Arkitekter valgt en bæredygtig tagløsning fra Derbigum, som er verdens førende producent af miljøvenlige tagpap-løsninger. Tagdækker Per Nielsen fra J&B Tagentreprise, der har udført tagløsningen, uddyber: 

“Tagmembranen Derbigum SP AR er særlig anvendelig til tagløsninger, hvor der skal anlægges grønne miljøer på tagfladen – som det er tilfældet med Sofieskolen. Løsningen er nemlig dobbeltarmeret, og dens særlige robusthed og tæthed sikrer, at den grundlæggende tagkonstruktion er holdbar, og at den beskyttes mod rodnet, vind og vejr.”

 

Tidligere artikelArkitema Architects tegner akutsygehus og psykiatri i Norge
Næste artikelRambøll udvider aktiviteter i Singapore