Energikrisen har gjort behovet for energibesparelser større end nogensinde blandt danske produktionsvirksomheder, men manglende likviditet er en barriere for at føre projekterne ud i livet. Nyetablerede Energifinans, med 100 mio. kroner i startkapital, er klar til at tilbyde finansiering af energioptimeringsprojekter i samarbejde med landsdækkende rådgiver.

Danske virksomheder har gennem en årrække haft fokus på at gennemføre energieffektiviserende investeringer for at imødekomme egne og omverdenens krav til nedbringelse af CO2-udledningen samt medvirke til den grønne omstilling.

I det seneste år er ønsket om at gennemføre energieffektiviseringer blevet yderligere accelereret som følge af markant stigende energipriser som konsekvens af energikrisen. Dette, kombineret med nye og skærpede krav fra både Folketinget og EU til miljørapportering og nedbringelse af miljø- og klimabelastningen, har betydet, at investeringer i energieffektivisering er blevet mere relevante end nogensinde før.

Ofte bliver finansieringen dog en stopklods for implementeringen af projekterne. Det vil finansieringsselskabet Energifinans nu ændre på med et nyt finansieringskoncept, som tilbydes i samarbejde med en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder inden for energioptimering, NRGi. Sammen tilbyder de et totalkoncept, der skal hjælpe industrivirksomheder fra start til slut med den forudgående screening og analyse, implementering og ikke mindst finansiering af de grønne projekter.

“Virksomheder er udfordret af omskiftelige markedsvilkår og stigende udgifter til energi, materialer og lønninger. Dette betyder, at der er et behov for stram styring og prioritering af finansieringsrammerne. En konsekvens er, at virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling ofte nedprioriteres til fordel for andre strategisk vigtige prioriteter. Det vil vi gerne lave om på,” siger Søren Milner, der er adm. direktør i Energifinans, der står for finansieringsdelen af det nye koncept med en startkapital på 100 mio. kroner.

Besparelser der finansierer sig selv

Investeringen i energioptimeringsprojekterne bliver finansieret 100 %, og afviklingen følger energibesparelsen. Finansieringen påvirker ikke virksomhedens øvrige kreditfaciliteter, og virksomhederne kan dermed gennemføre vigtigste investeringer i den grønne omstilling uden, at det påvirker virksomhedens øvrige strategiske investeringer.

“Vores koncept er designet til at løse udfordringerne for virksomhederne, hvor de energibesparende projekter finansieres 100 % af de besparelser, der opnås, ligesom vi respekterer virksomhedernes allerede indgåede aftaler med banker og finansieringsselskaber. Dermed belaster vores finansieringsløsning hverken likviditet eller kreditværdigheden, så man kan komme i gang med de værdifulde besparelser, som gavner både forretningen og samfundet,” siger Søren Milner.

Energieffektiviseringer kan bl.a. opnås ved at sætte ind på en række områder som fx elektrificering og udnyttelse af spildvarme. Hos NRGi, der bistår danske virksomheder med at optimere energiforbruget, ser man et stort behov i markedet for at tilbyde finansieringsløsninger, der letter den økonomiske byrde for virksomhederne, og som hidtil har udgjort en hindring for gennemførelsen af projekter.

“Gennem årene har vi erfaret, at økonomien er en udfordring for virksomhedernes muligheder for at energioptimere. Det er også underbygget af en rapport fra S-regeringens klimapartnerskab fra 2020, hvor 40 % af virksomhederne nævner det finansielle aspekt som den største barriere for reduktion af klimaaftrykket. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu i samarbejde med Energifinans har skabt en løsning, der leverer finansiering af tiltagene, der er så afgørende for virksomhedernes grønne omstilling,” siger Hans Jørgen Lorenzen, der er adm. direktør i NRGi Rådgivning.

I en rapport fra 2023 fra Energistyrelsen lyder det, at produktionserhvervene kan spare cirka 10 % af det samlede energiforbrug på tværs af sektorer ved at foretage investeringer med en tilbagebetalingstid på under fire år. Det betyder, at der årligt kan spares cirka 12.500 Terajoule, hvilket svarer til det årlige energiforbrug for 125.000 mennesker eller en by på størrelse med Aalborg. Industrien tegner sig i dag for 27 % af erhvervslivets samlede energiforbrug

Tidligere artikelDI: Flere kommuner skal op i et grønnere gear
Næste artikelAkademiet for de Tekniske Videnskaber styrkes med ny præsident