Foto: Pexels.com

Ved årsskiftet er håndværkerfradraget sat en smule op. Fradraget, som man kan få for energirenoveringer og serviceydelser i hjemmet, reguleres nu hvert år for at følge med prisudviklingen. I år kan man derfor få fradrag for energirenoveringer på op til 12.500 kr.

“Håndværkerfradraget hæves med 300 kr. fra 12.200 til 12.500 kr. pr. person pr. år. Det sikrer formentlig, at det ikke udhules af den generelle inflation i samfundet. Og vi er glade for, at der heldigvis nu er kommet politisk ro om fradraget,” siger Bo Sandberg, der er cheføkonom hos Dansk Byggeri. 

Sidste år blev fradraget gjort permanent. Derfor er fradraget omfattet af den årlige regulering af beløbsgrænser i personskatteloven. Og ordningens fradrag for serviceydelser som eksempelvis rengøring i hjemmet hæves også fra 6.100 kr. pr. person pr. år til 6.200 kr. i år.

Uændret skatteværdi
“Håndværkerfradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Og som en del af skattereformen helt tilbage fra 2009, blev skatteværdien af den type fradrag gradvis sænket fra 33 procent i 2010 til 25,6 procent i 2019. Men nu er 2009-skattereformen endelig fuldt indfaset, så skatteværdien af bl.a. håndværkerfradraget ikke længere udhules år for år, men er uændret på 25,6 procent,” forklarer cheføkonom Bo Sandberg.

Betydning for klimaindsatsen
Efter klimalovens vedtagelse før jul skal der arbejdes på den aftalte 70 procent reduktion af drivhusgasser, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Her er energirenoveringer af bygninger og boliger relevante. 

“Det er oplagt, at håndværkerfradraget for renoveringer, der sparer på energien og gavner klimaet, er ét af flere politiske håndtag at skrue op for. Fradraget er populært i befolkningen og efterhånden kendt af de fleste. Derfor er håndværkerfradraget et væsentligt værktøj til at sikre, at den almindelige dansker spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling,” siger Bo Sandberg.

I 2018 benyttede 465.000 personer håndværkerfradraget, ifølge de senest tilgængelige tal fra Skatteministeriet.

Behov for serviceeftersyn
I år er der behov for et serviceeftersyn af håndværkerfradragets positivliste, ifølge Dansk Byggeri:

“Der vil formentlig være nogle af anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber, der med fordel kan omfattes af fradraget. Samtidig trænger listen fra 2015 over de ydelser, man kan få fradrag for, til at blive ført up-to date. Ikke mindst for at tage hensyn til den teknologiske udvikling, der har fundet sted i den mellemliggende periode,” siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri.

Tidligere artikelRigshospitalet indvier behandlingsbygningen Nordfløjen
Næste artikelBøjsø øger synlighed med åbent hus