Foto: UCN act2learn // Siden Thomas Kjølhede Møller begyndte på byggeteknologi-linjen hos UCN act2learn i Aalborg, har han fået nye kompetencer med hjem til sin arbejdsplads, hvor planen er, at han skal overtage styringen af byggepladser.

EU-støttet videreuddannelsesprojekt i Nordjylland er en succes med praksisnær undervisning med konkret udbytte for både medarbejdere og virksomheder. Denne sommer afslutter de første af 50 kernemedarbejdere akademiuddannelsen, som har løftet deres kompetenceniveau.  

Det nye projekt “Værdiskabelse via videreuddannelse” er et nordjysk socialfondsprojekt, som løfter medarbejderes kompetenceniveau gennem en akademiuddannelse. 

Bygmester Thomas Fredborg sendte en af sine yngre medarbejdere afsted til EU-projektet for at få et fagligt kompetenceløft, fordi han havde ledelsesmæssige planer med ham, men udbyttet af projektet har været større, end han havde regnet med:

”Han har fået flere kompetencer; han er mere rolig og ved, hvordan han skal håndtere bestemte situationer. Nu løser han komplicerede opgaver, han har påtaget sig nye ansvarsområder, og så har han fået smagt på ledelse. Jeg kan mærke på ham, at det er noget for ham, og på længere sigt ser jeg ham som partner i firmaet,” siger Thomas Fredborg fra byggefirmaet Fredborg Aps i Skals om sin medarbejder.

EU’s Socialfond har støttet søgningen efter og studieforberedelsen af 50 kernemedarbejdere fra 40 virksomheder i Nordjylland og Midtjylland til videreuddannelsesprojektet. Selve uddannelsen er gennemført på UCN act2learn i Aalborg.

På to til tre år skal medarbejderne fuldføre en af de seks uddannelseslinjer, der alle er knyttet til bygge- og anlægsbranchen – heriblandt automation og drift, byggeteknologi og autorisationsuddannelser inden for el- og vvs-installation. En række af uddannelseslinjerne er ikke tidligere udbudt, og på alle linjer har underviserne en faglig baggrund på bachelor- eller kandidatniveau kombineret med erfaring fra erhvervslivet.

Caseundervisning, der kan bruges direkte i virksomhederne
Målet med EU-projektet er at sikre, at virksomhederne er konkurrencedygtige og samtidig giver deres medarbejderne en mulighed for at styrke og udvikle kompetencer inden for deres fag. Målgruppen er forskellige små selvstændige og SMV’er med op til 250 ansatte.

”Vi har folk fra Skagens Kunstmuseum og nogle fra virksomheder med mange ansatte. Nogle kursister arbejder selv som håndværkere, mens andre er fra ledelseslaget,” siger Cecilie Kobbelgaard, der er projektleder i ”Værdiskabelse via Videreuddannelse”.

Indledningsvist får alle kursister en realkompetencevurdering, hvorefter der udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som sikrer, at den enkelte medarbejder når sit læringsmål. Undervisningen er casedrevet med udgangspunkt i kursisternes virksomheder, så både opgaver og undervisning kan anvendes løbende og direkte i arbejdet derhjemme. 

Værdien og effekten af kompetenceløftet hos medarbejderne får virksomhederne klarlagt gennem en samtale med UCN act2learns evalueringskonsulenter.

”At undervisningen er konkret og brugbar er afgørende for, at virksomhederne oplever en effekt på deres kerneopgaver. De første effektmålinger er kommet tilbage, og de bestyrker os i, at vi gør det rigtige, når vi ser, hvordan det virker ude i virksomhederne,” siger Cecilie Kobbelgaard.

Projektet begyndte i starten af 2017, og er på nuværende tidspunkt nået over halvvejs mod målet af 300 kursusmoduler gennemført af 50 kursister. Til sommer afslutter de første kursister deres uddannelsesforløb 15 kursister på byggeteknologi, mens 13 fuldfører uddannelsen i henholdsvis el- og vvs-installation samt automation og drift.

En oplagt mulighed for at udvikle sig
Thomas Fredborgs medarbejder, den 32-årige Thomas Kjølhede Møller, har fulgt uddannelseslinjen i byggeteknologi. Han har på nuværende tidspunkt gennemført 5 moduler om blandt andet samarbejde, kommunikation, bæredygtighed og materialeforståelse.

Thomas Kjølhede Møller har været rejsemontør for Fredborg ApS i mange år, men har haft lyst til større opgaver og mere ansvar. Her blev “Værdiskabelse via videreuddannelse” en del af løsningen. 

Han føler, at han er blevet fagligt stærkere efter forløbet, og planen er, at han skal overtage styringen af byggepladser, som kræver viden om blandt andet mandskabspleje, planlægning, afvikling af byggemøder og beregninger af ekstraarbejde.

”Jeg har fået mere i rygsækken og har fx fået flere værktøjer til at kommunikere med medarbejderne. Det nytter ikke at stå og råbe og skrige, så nu griber jeg det anderledes an. Jeg har også fået værktøjer til bedre at forstå beregninger fra ingeniørerne, og så har jeg fået mere forståelse for ledelse,” siger Thomas Kjølhede Møller.

”Jeg er 32 år, og hvis jeg skulle videre, så var det nu. Vi havde snakket om fremtiden og Thomas’ planer om at opgradere firmaet, fordi han ikke kunne nå det hele selv, så stille og roligt prøvede jeg at hænge på, som jeg nu kunne. Men det har hele tiden været meningen, at jeg skulle have videreuddannelse og flere kompetencer,” fortæller Thomas Kjølhede Møller, som i dag føler sig som en del af ledelsen i virksomheden.

Projektleder Cecilie Kobbelgaard understreger, at der er flere mål for socialfondsprojektet. Medarbejdernes kompetencer skal løftes for dem selv og deres virksomheders konkurrencekraft, men på længere sigt er målet, at der skabes en kultur for videreuddannelse i virksomheder, hvor det tidligere ikke har været normen.

”Vi skal tale om, hvad nye kompetencer kan. Og om hvordan man sikrer, at de nye kompetencer leves ud i virksomhedskulturer, hvor man normalt ikke går og taler højt om sine egne kvalifikationer og kompetencer. Her er der brug for dialog, og der er brug for at fortælle kunder og kolleger om det. For de nye kompetencer kan ofte bidrage til nye forretningsmuligheder for virksomheden” siger Cecilie Kobbelgaard.

Fakta om ”Værdiskabelse via videreuddannelse”
EU’s Socialfond har medfinansieret projektet med 4,3 mio. kr. på baggrund af en række Fremkom-analyser, der viser, hvilke kompetencer nordjyske virksomheder kommer til at mangle de kommende fem år. Projektet begyndte den 1. januar 2017 og er siden forlænget frem til den 1. oktober 2021. Projektet ledes af University College Nordjylland (UCN) act2learn i samarbejde med bl.a. Dansk Industri, Dansk Metal og Byg-i-Nord.

Fakta om EU’s Socialfond
I perioden 2014-2020 investerer EU’s Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Nye virksomheder og dygtigere arbejdskraft er vigtige forudsætninger for øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU’s Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Fakta om akademiuddannelser
Akademiuddannelser er voksenuddannelser på deltid og er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring, som også har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Tidligere artikelVinduesproducent mærker stigende efterspørgsel på hurtig levering
Næste artikelBygge- og anlægsvirksomheder har overskud trods travlhed og konkurrence