Foto: PR // Aalborg Portland

Den evige jagt på at energioptimering hos Danmarks største procesvirksomhed, Aalborg Portland, fører nu til en stor reduktion af energiforbruget på hele 30 gigawatt-timer om året. Det svarer til det gennemsnitlige årsforbrug af el i mere end 7.800 danske husstande.

Virksomheden Aalborg Portland investerer hvert år millionbeløb i projekter, som skal mindske energiforbruget i den meget energikrævende produktion af cement. I 2019 afdækkede virksomheden et hidtil ukendt potentiale, hvor overskudsvarme fra virksomhedens største cementovn kan anvendes til virksomhedens fem hvide cementovne.

Den første hvide ovn er allerede blevet koblet på, og de foreløbige beregninger fortæller, at virksomheden nu sparer ca. 6.400 megawatt-timer om året. Det motivere i den grad til at skalere projektet til de øvrige fire hvide cementovne med et samlet besparingspotentiale på hele 30 gigawatt-timer om året. Denne besparelse svarer til over 7.800 danske husstandes gennemsnitlige elforbrug om året eller 3.500 tons kul:

Vi har de seneste år arbejdet intensivt med at energioptimere produktionen i Aalborg, og det er fantastisk at se de meget konkrete resultater, som vores nye ideer og projekter har”, forklarer produktionsdirektør Søren Konstmann Lausen fra Aalborg Portland og fortsætter: 

“Det er en vedvarende proces, der kræver løbende investeringer i udviklingsprojekter, og vi er slet ikke færdige med at optimere vores i forvejen højteknologiske og ressourceeffektive produktion. Der er stadig et potentiale for yderligere energieffektivisering og ikke mindst for udnyttelse af overskudsvarme, og vi forventer at kunne løfte sløret for flere bæredygtige tiltag i produktion i den nærmeste fremtid.”

Realiseringen af projektet
For at kunne realisere projektet har Aalborg Portland samarbejdet med rådgivere og maskinbyggere, der har konstrueret et sindrigt system af rør og ledninger til at lede overskudsvarmen videre fra ovn til ovn. Det nye forsyningsnetværk er konstrueret af mere end 250 meter fuldt isolerede rør med en diameter på mellem 500 til 1.800 millimeter. Det svarer til ca. 70 ton rør og dertil ca. 60 tons bærende stålkonstruktioner.

Udover den øgede varmeudnyttelse mellem ovnene har virksomheden også iværksat et energirenoveringsprojekt af cementovnene, som betyder en udskiftning af de ildfaste sten, der beklæder indersiden af ovnene og dermed forhindrer at rørene smelter. De nye ildfaste sten har en forbedret isoleringseffekt, der dermed formindsker behovet for brændsel.

Vi har arbejdet intensivt med at reducere vores CO2-aftryk i mange år. Selv de lavest hængende frugter kan have en stor effekt i et produktionsanlæg af vores størrelse, og derfor søger vi at optimere i alle afkroge af vores produktion og vores organisation”, slutter Søren Konstmann Lausen.

Tidligere artikelNye bæredygtige andelsboliger på vej nær Aarhus
Næste artikelIsocell papirisolering støtter op om et ansvarligt brug af verdens skove