Sorø Kommune har som Vision 2022, ambitioner om at tiltrække flere indbyggere til og som led i dette har kommunen bedt det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Sweco om en masterplan for udviklingen af Pilegårdstrekanten, der er et 175.000 m2 stort område, i Dianalund. Den nye bydel skal vise, hvordan bæredygtige materialer og design kan skabe en sund bydel med stor mangfoldighed og livskvalitet i de 300-400 nye boliger og op mod 1000 nye borgere.

Pilegårdstrekanten i Dianalund, ligger mellem bycentret og hospicegården Filadelfia og har udsigt til marker så langt øjet rækker. Det attraktive område, der forener by og land, vil Sorø Kommune nu udvikle til en bæredygtig bydel med et miks af boformer. Den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco, er af kommunen blevet bedt om at udforme en helhedsplan for området, der sætter rammerne for udviklingen af bydelen. FN’s verdensmål skal herunder omsættes til konkret, fysisk indretning, som de nye Dianalund-borgere kan få glæde af.

I Byrådet har vi valgt at fremrykke udviklingen af Pilegårdstrekanten, og det glæder mig meget, at vi nu er nået hertil, hvor vi har valgt det firma, som skal udforme en plan for området. Valget er faldet på Sweco, fordi de har vist, at de har blik for at skabe en spændende bydel, som er bæredygtig både socialt, økonomisk og klimamæssigt. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af området – og ikke mindst til, at vi i starten af 2022 forventeligt kan sætte de første grunde til salg“, siger borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen.

Helhedsplan og verdensmål

Det ses i stigende omfang, at FN’s 17 verdensmål indgår i kommuners og virksomheders arbejde med bæredygtighed. Men for at FN’s mål ikke skal forblive abstrakte overskrifter, er det for Sorø Kommune afgørende at få Sweco til at oversætte målene til konkret og relevant fysisk indretning. Med andre ord skal målene oversættes til boligarkitektur og landskabsmæssigt udtryk. Det skal tydeliggøre, at Sorø Kommune bidrager til at indfri de ambitiøse verdensmål og samtidig skabe gode rammer for liv og fællesskab og tydeliggøre.

Vores opgave er meget klar, men samtidig åben og udfordrende. Hvordan kan vi oversætte verdensmålene til nogle fysiske greb, der gør dem relevante for borgerne? Konkret vil vi fx arbejde med verdensmål 13, der handler om klima, og se på, hvordan vi kan bruge regnvand til at skabe rekreative arealer, så regnvandet ikke bliver et problem, men en ressource, forklarer Malene Jensen, der er projektleder på udviklingen af helhedsplanen hos Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco“.

Fokus på fællesskaber

Malene Jensen fortæller, at rådgiverteamet bl.a. ser på, hvordan bydelen kan bidrage til at skabe nye store og mindre fællesskaber:

Bydelen kan komme til at bestå af et miks af boformer med ambitioner om at skabe store og mindre fællesskaber på tværs af generationer, fx gennem fælleshuse med gæsteboliger og fælles køkken og dermed mulighed for møder mellem områdets beboere og gæster. Samtidig er det planen at koble bydelen til den øvrige del af Dianalund via eksisterende og nye veje og stier, så Pilegårdstrekanten bliver en integreret del af byen“, siger Malene Jensen.

Hos Swecos trafik-, akustik- og miljøingeniører og arkitekter, arbejder de her og nu med analyser af området, som skal ligge til grund for udviklingen af en ambitiøs helhedsplan for Pilegårdstrekanten. I sidste ende skal det føre til en lokalplan. Første milepæl er illustrationer af, hvordan området kan udvikles, samt en præsentation for kommunen kort før sommerferien.

Tidligere artikelDer skrues op for bæredygtigheden hos Knauf
Næste artikelNye korkgulve, som matcher oprindelig stil hos Løkken Badehotel