Foto: Ejer og direktør Vivi Gilsager fra Jysk Trykprøvning A/S

Ved at trykprøve store byggerier korrekt er der er store besparelser at hente. Trykprøvningen sikrer, at der ikke igangsættes ekstra unødvendige energitiltag med store omkostninger til følge. Hammel Plejecenter er et godt eksempel herpå.

Ejer og direktør i Jysk Trykprøvning, Vivi Gilsager, som også er strategisk formand for brancheforeningen, Danske Bygningskonsulenter udtaler: ”Vi ser ofte, at der igangsættes yderligere energinedsættende foranstaltninger på store byggerier som f.eks. solceller, fordi trykprøvningen kun er foretaget på indvendige vægge i enkelte rum. Det giver ikke et retvisende billede af bygningens tæthed og evt. behov for ekstra energitiltag.

Resultatet af trykprøvningen indregnes efterfølgende i bygningens energiramme, og det har stor betydning, om der indregnes en tæthed på 0,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa eller en tæthed på 1,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa. En god tæthed betyder ofte, at det ikke er nødvendigt at installere solceller.”

Hammel plejecenter – ingen ekstra energitiltag
Vivi Gilsager fortsætter: ”Det er almen opfattelse, at prisen for trykprøvningen hænger sammen med antal m² hvilket ikke er korrekt. Hvis der testes på enkelte rum, skal der ofte forberedes flere ting, som ikke er nødvendigt, hvis hele bygningen testes; f.eks. interimslukninger, ekstra afdækninger omkring ventilationsanlæg, m.v.”
På 6 timer, blev Hammel plejecenter (på 9.000 m2) trykprøvet af 3 medarbejdere.

Resultatet viste, at bygningen ikke behøvede ekstra energinedsættende foranstaltninger. Søren Mølgaard Juul, byggeleder hos Poul Pedersen A/S, som var entreprenør på byggeriet udtaler: ”Jysk Trykprøvning har både udført trykprøvning, energimærkning og lydmåling for os. De har givet os de rigtige beregninger på byggeriet, og det er sket hurtigt og professionelt.”

Plejecentret er det største byggeri i kommunen
Favrskov Kommunes nye plejecenter i Hammel er det største byggeri i kommunes historie. Der er etableret 60 boliger og 20 korttidspladser og samlet har byggeriet en pris på 127 millioner kroner. Både beboere og medarbejdere fra plejecentrene Skaghøj og Elmehøj flyttede i december 2019 ind på plejecentret.

Tidligere artikelStudenterbevægelse vil have øgede klimakrav til byggeriet
Næste artikelAalborg Portland holder gang i byggeaktiviteten