Foto: Den Grønne Studenterbevægelse, Ole V. Wagner

Den Grønne Studenterbevægelse har taget initiativ til et borgerforslag, som stiller den danske byggesektor et øgede klimakrav. Ifølge forslaget skal et CO2-loft indføres for nybyggeri, byggematerialers miljøpåvirkning skal reguleres, og sidst skal det være lettere at bygge i træ. Foreningen Træ i Byggeriet bakker op om forslaget, som kan sikre at byggebranchens grønne omstilling kan accelerere.

Ifølge FN’s Klimapanel kommer godt 40 procent af den globale udledning af CO2 fra byggesektoren, hvoraf produktionen af byggematerialer er ansvarlig for hele 11 procent. Derfor er grøn omstilling i byggeriet en vigtig brik, hvis de høje klimaambitioner skal indfries.

Den Grønne Studenterbevægelse vil derfor med et nyt borgerforslag stille øgede klimakrav til den danske byggesektor. Forslaget er et modspil til Boligminister Kaare Dybvads forslag om oprettelsen af en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, som ifølge Den Grønne Studenterbevægelse ikke er i overensstemmelse med FN’s Klimapanels anbefalinger og dermed ikke ambitiøs nok.

Ifølge forslaget skal der bl.a. indføres et loft på 500 kilo CO2 per kvadratmeter for nybyggeri, der skal sænkes gradvist, så alle nybyggede ejendomme er CO2-neutrale i 2030. Derudover skal byggematerialers klimaaftryk reguleres, men der skal også implementeres vejledninger for træbyggeri i Bygningsreglementet, således det fremadrettet bliver lettere at bygge i træ.

– I dag handler bæredygtighed i byggeriet primært om at sænke energiforbruget i ejendommes driftsfase ved at stille krav til isolering. Det har skabt gode resultater, og de seneste 50 år er vand- og varmeforbruget blevet reduceret til en tiendedel. Vi ved således, at fokus på driftsfasen og regulering af energiforbruget har virket, men nu kan vi ikke komme videre ad den vej. Vi bør derfor stille lignende krav til udledningerne i byggeriets andre faser, herunder i produktionsfasen af byggematerialer, som er direkte ansvarlig for mere end en tiendedel af det globale CO2-udslip, forklarer Magnus Smith fra Den Grønne Studenterbevægelse og fortsætter:

– Derudover viser forskning, at det er muligt at opnå en 77 procent reduktion af udledningen fra materialeforbrug ved benyttelse af primært biobaserede byggematerialer, som eksempelvis træ, der i vækstfasen faktisk optager CO2 fra atmosfæren. Ved en øget anvendelse af træ i byggeriet kan bygninger således komme til at fungere som en slags CO2-lagere og på den måde være med til at nedbringe byggeriets klimaaftryk i hele byggeriets levetid.

Tænke i nye baner
Hos interesseorganisationen Træ i Byggeriet bakker de op om borgerforslaget, hvor formand Martin Tholstrup håber kan få den danske byggesektor til at tænke i nye baner:

 – Byggeriet herhjemme er meget konservativt og præget af vanetænkning. Med dette borgerforslag kan vi måske få byggesektoren til at tænke nyt – blandt andet ved også at have fokus på andre faser i byggeriets livscyklus, herunder produktionsfasen, samt substituere de mere miljøbelastende byggematerialer med grønne alternativer, forklarer han og påpeger, at man i Danmark med fordel kan lade sig inspirere af de omkringliggende lande: 
– I Norge har man indført et statstilskud, der tilgodeser anvendelsen af træ i byggeriet. Jo flere kubikmeter træ, der indgår, jo bedre bliver økonomien for bygherre. Også i Sverige har man taget nye midler i brug for at fremme anvendelsen af træ i byggeriet, og det har indtil videre haft en positiv påvirkning på byggeriet i vores nabolande, siger Martin Tholstrup slutteligt. 

Der skal 50.000 personer til at støtte et borgerforslag, før det kan blive fremsat som beslutningsforslag og dermed blive behandlet og stemt om i Folketinget.

Tidligere artikelOutrup Vinduer & Døre får ny produktionsleder
Næste artikelDer spares mange penge ved korrekt trykprøvning