Foto: Melissa Yildirum, AU Foto // Elisabeth Granzow Larsen (tv) og Christina Poulsen (th) her foran AU Engineerings campus, Navitas, på Aarhus Ø.

Spiller udsigt en rolle, når det kommer til oplevelsen af lyd? To civilingeniørstuderende fra Aarhus Universitet har sat sig for at undersøge sammenhængen mellem, hvad folk ser, og hvad folk hører. Ved hjælp af VR-teknologi har de fundet ud af, at naturudsigt kan lægge en dæmper på vores hørelse.

Ved at optage 360 graders video samt bystøj, for derefter at placere en række testpersoner i et virtuelt lejligheds-miljø, har de med statistisk sikkerhed kunne fastslå, at det man kigger på ud gennem vinduet, faktisk er betydende for, hvor støjende baggrundslyden fra byen opleves.

Studiet er det første af sin slags, hvor man ved brug af VR-teknologi har undersøgt sammenhængen mellem, hvad folk i en bolig ser, og hvad de hører.

Vi har placeret folk i forskellige virtuelle lejligheder, hvor de eksempelvis har udsigt til en travl vej, en togbane, til bygninger eller til en park. Og derefter har vi bl.a. spurgt ind til deres oplevelser af lydniveauet. Selvom lyden var præcist den samme, kan vi med statistisk signifikans konkludere, at folk oplever lydniveauet lavere, hvis de kigger på natur i forhold til, hvis de kigger på en vej fyldt med trafik”, siger Christina Poulsen, som sammen med studiemakkeren Elisabeth Granzow Larsen står bag undersøgelsen.

Der var i alt 61 testpersoner gennem det virtuelt miljø, som de to studerende Christina og Elisabeth havde skabt. Hver testperson fik VR-udstyr på inklusiv headset, således at personen var komplet fordybet i situationen.

Forinden havde Christina og Elisabeth optaget 360 graders video og lyd på to lokaliteter i Aarhus. De to studerende har derefter lagt optagelserne ind som udsigt i de forskellige virtuelle lejligheder og placeret testpersonerne i samtlige scenarier i vilkårlig rækkefølge.

Bagefter spurgte vi dem ind til deres subjektive præferencer i forhold til eksempelvis hvilke lyde og hvilke udsigter, de bedst kunne lide. Og her mener et flertal altså således, at lyden opleves lavere, når man kigger på noget grønt i forhold til at have udsigt til trafik”, siger Elisabeth Granzow Larsen.

Hun mener, at den viden, projektet har skabt, bl.a. kan benyttes til fremtidig byplanlægning:

Generelt medfører naturudsigt, at folk oplever lyden af bystøj lavere, og den betragtning er værd at tage med, når man opfører nybyggeri. Hvor skal man placere vinduerne, således at man ser mest muligt natur? Når man bygger nyt i en storby, kan man jo oftest ikke undgå bystøj. Men man kan imødekomme problemet ved en holistisk tilgang til byplanlægning,” siger hun.

De to ingeniørstuderende, fik inspirationen til deres projekt, da de faldt over andre undersøgelser, der viste, at visuelt input kunne have betydning for det oplevede lydniveau. 

Det er første gang, hvor vi kigger på den her sammenhæng i VR. Vi har brugt lang tid på at gøre undersøgelsen så objektiv som muligt, men det er stadig kun en indikation af, hvordan tingene er. Vi håber, der er nogle, der vil tage vores undersøgelse med videre, for der er helt sikkert nogle interessante opdagelser i det her”, siger Christina Poulsen.

Lektor Steffen Petersen, der var hovedvejleder på specialeprojektet, mener, at der er mange interessante perspektiver i projektet, der bør inddrages i byggeri i fremtiden:

Undersøgelsen, som Elisabeth og Christina har gennemført, gør os alle sammen klogere på, hvad der er på spil, når mennesker opholder sig i bygninger. De påviser, at det du ser, og det du hører, påvirker hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi ikke udformer og placerer vinduer i boliger ud fra hensyn til enkeltstående oplevelser. Vi bør i stedet gøre det ud fra en forståelse af, hvordan alle vores sanser interagerer og påvirkes af forskellige designvariable”, siger han.

Tidligere artikelBrødrene Dahl er klar til Kloakmessen 2020
Næste artikelHer var lejeboligerne dyrest og billigst – Lejeboligmarkedet 2019