Foto: PR // KOL er en sygdom, der rammer sent i livet. Mange mærker derfor først symptomerne, når det er for sent.

Hvis man arbejder i byggebranchen er der forhøjet risiko for at få KOL pga. støv. Med et nyt innovativt produkt fra fischer er det muligt at fjerne støvet allerede fra kilden, hvilket dermed forbedre arbejdsforholdene.

Det anslås, at cirka 320.000 danskere har den kroniske lungesygdom KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), som er årsag til over 3.500 dødsfald om året, hvilket dermed gør sygdommen til en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Myndighederne har vurderet at 15% af hvert års nye KOL-patienter kommer fra en arbejdsplads med udsættelse for støv.

Det er muligt at undgå KOL
Fischer har nyligt sendt en ny støvsuger og bor på markedet, som skal gøre det lettere for håndværkerne at fjerne støvet når det opstår. Suget kan monteres direkte på boremaskinens bor, hvilket samtidig også giver bedre mulighed for at koncentrere sig om arbejdet med boremaskinen

“Det er lovpligtigt at fjerne støvet, så snart det opstår i arbejdet, men det sker langt fra altid. Det kan for eksempel være fordi håndværkerne ikke har det rigtige udstyr til rådighed, at det tager ekstra tid, at man skal bruge flere maskiner samtidig – eller at det af andre grunde er for besværligt at gøre ordentligt rent”, udtaler Lars Holbæk, Nordic Product Manager hos fischer, der producerer befæstigelsesprodukter, bor, kemiprodukter og installationssystemer til byggebranchen. 

Fjernelse af støv fra kilden
Niels Erik Ebbehøj, speciallæge i arbejdsmedicin og lungesygdomme ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, kan nikke genkendende til problematikken om støv på byggepladserne:
“Støv er i al almindelighed skadeligt for lungerne, men betonstøv fra byggepladser er særligt slemt på grund af betons høje indhold af kvarts. Beton støver meget under bearbejdning, og håndteres støvet ikke, kan det føre til, at man får KOL, lungekræft eller astma – for bare at nævne tre af de mest udbredte følgesygdomme.” 

KOL rammer først sidst i livet, efter adskillige års arbejde med støv. Derfor mærker mange først symptomerne, når det er for sent. Man bør derfor tage sine forholdsregler når man arbejder i byggebranchen og når der er risiko for at arbejdet involverer støv. Hertil udtaler Niels Erik Ebbehøj følgende:
“Støv er uundgåeligt på en byggeplads, og man bør derfor altid opsamle støvet direkte ved kilden. For selv hvis du er opmærksom på at beskytte dig selv ved at benytte åndedrætsværn, kan dit arbejde være til skade for alle andre på byggepladsen, hvis støvet spredes i luften”

Tidligere artikelNy app optimerer indkøbsoplevelsen for kunder
Næste artikelIndstil dit bud på Danmarks bedste renovering til RENOVER prisen 2020