Foto: Pexels

Det så sløvt ud for byggeriet i starten af 2019, men i andet og tredje kvartal er der kommet gang i hjulene, og kadencen ser ud til at holde i 2020. Det offentliggør Byggefakta A/S i en ny analyse.

Der er gang i byggebranchen, og aktiviteten i tredje kvartal har været højere end forventet. Alligevel er prognosen for 2019 nedjusteret med 1,2 milliarder kr. i forhold til Byggefaktas analyse fra juli. Det skyldes, at to store hospitalsprojekter i Region Hovedstaden er blevet udskudt til 2020. Det forventes nu, at der bliver igangsat projekter for 96,7 mia. kr. i 2019. I reelle tal svarer det til en tilbagegang på 4 milliarder kr. i forhold til 2018.

”Sidste år var et ekstraordinært år for byggeriet med mange megaprojekter. Aktivitetsniveauet i 2019 må derfor også betegnes som højt sammenlignet med tidligere år. Den generelle udvikling på projektmarkedet har været mere positiv end vi forventede i juli og projekterne sættes generelt i gang som planlagt”, uddyber Thomas Bejer-Andersen, adm. direktør hos Byggefakta A/S.

Hospitalsbyggeri fordoblet i forhold til 2018
Selvom de to store hospitalsprojekter er blevet udskudt, er gruppen “Sundheds- og socialvæsenet” mere end fordoblet i forhold til niveauet i 2018. Det er derfor især hospitalerne, men også boligbyggeri, der holder niveauet oppe i 2019. Gruppen ”Boliger – huse og lejligheder” vækster med hele 12 pct. i forhold til 2018 og udgør dermed 42 pct. af det samlede projektmarked.

”Boligbyggeriet har været en vækstmotor for byggeriet gennem de seneste år. Vi ser vækst både inden for det almene og private boligbyggeri, der er dog en tendens til, at flere almene projekter bliver udsat, og de private bygherrer står således for hovedparten af væksten”, fortæller direktøren for Byggefakta A/S.

Der forventes dog fortsat en nedgang for anlægsprojekter sammenlignet med 2018.

Projektmarkedet fortsætter på et stabilt højt niveau i 2020
Byggefakta forudser, at projektmarkedet vil fortsætte på et højt niveau i 2020, selvom der flere steder i branchen har været forlydender om markant tilbagegang. 

Ifølge prognosen for 2020 forventes det, at der bliver igangsat bygge- og anlægsprojekter for ca. 95 milliarder kr., hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til niveauet i 2018 og 2019.

”Det er ingen hemmelighed, at det professionelle projektbyggeri er steget markant de seneste år, og alle er enige om, at denne udvikling ikke vil fortsætte med samme vækstrater som tidligere. I 2018 var der flere store anlægsprojekter, som trak niveauet markant op – bl.a. kan Metro-afgreningen til Sydhavnen og Storstrømsbroen nævnes. 2019 står derimod i hospitalernes tegn, med flere megaprojekter især i Region Syddanmark. Tager vi disse store projekter ud af ligningen, så er der i højere grad tale om en stabil udvikling på et højt niveau fra 2018-2020, uddyber direktøren fra Byggefakta A/S.

Udviklingen for projektmarkedet i byggebranchen. Figur: Byggefakta A/S
Tidligere artikelGenanvendelse af moduler omdanner skole til dagpleje
Næste artikelSprogø og Storebæltstunnelen er blevet klimasikret med 100.000 ton granitsten