Foto: Sund & Bælt Holding A/S

Med 21.000 passagerer dagligt på jernbanestrækningen under Storebælt er Sprogø blevet klimasikret af Sund & Bælt. 100.000 ton granitsten holder nu havet og store bølger tilbage og beskytter Storebæltstunnelen mod oversvømmelser.

100.000 ton granitsten og 30 mio. kr. skal der til for at klimasikre Storebæltstunnelen og Sprogø, som er en vigtig trafikal nerve. Opgraderingen er nødvendig med udsigten til stigende vandstande og mere ekstremt vejr i fremtiden. 

“Det er en vigtig opgave for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen. Når vi ser ind i beregningerne for vejret og klimaet over de næste 50 år, kan vi forvente stigende vandstande og voldsommere hændelser som stormflod og større bølger. Så det giver rigtig god mening at sikre vores anlæg nu,” siger Jan Lyngsø, driftsleder i Sund og Bælt.

1,5 kilometer diger forhøjet med 1,5 meter
Det har kostet 30 mio. kr. at klimasikre digerne, og de 100.000 ton granitsten dækker et digeområde på 1,5 kilometer. Digerne er forhøjet fra 5 til 6,5 meter og kan nu modstå både bølger på op til 4,4 meter og en øget vandstand på 3,25 meter over den normale. Statistisk set forekommer en så høj vandstand kun én gang hvert titusinde år, men med havstigninger og klimaforandringer vil Sund & Bælt være maksimalt sikrede og sørge for, at oversvømmelse ikke er accepteret som en reel mulighed.

Klimaforandringer fyldere mere end tidligere
Storebæltsbroen blev designet i 80’erne, og der var forventningerne til fremtidige vandstandsstigninger på et lavere niveau end i dag, men det har ændret sig, og digerne er forhøjet på en sådan måde, at de kan udvides yderligere på et senere tidspunkt.

“Klimaforandringerne fylder markant mere i planlægningen nu end tidligere. Klimaets hastige udvikling er noget, vi tager alvorligt og tager bestik af, så vi kan være på forkant med vores indsats,” fortæller Jan Lyngsø.

I løbet af de næste par år fortsætter arbejdet med at sikre Storebæltsforbindelsen, når jernbanestrækningen ved Halsskov og Nyborg skal klimasikres.

Fakta

  • Sund & Bælts entreprenør på opgaven Barslund A/S og Zøllner A/S har siden september sidste år arbejdet med digerne, som nu står færdige.
  • 1500 meter af digerne på nordsiden af Sprogø er forhøjet fra 5 meter til 6,5 meter, så de nu kan modstå højvande på 3,25 meter over normal vandstand og bølgehøjder af 4,4 meter.
Tidligere artikelByggeaktiviteten i årets tredje kvartal har været højere end forventet
Næste artikelStråtag og træ skal ind i byggeriet