Foto: Unsplash.com

Mens væsentlige dele af Danmarks erhvervsliv er lukket ned i en periode – så er det fortsat muligt at udføre de fleste byggeopgaver. Dette gælder selvfølgelig kun hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver efterlevet, og virksomheder og medarbejdere overholder de anbefalinger, som gælder for arbejdet på byggepladserne.

Bygge- og anlægsbranchen beskæftiger normalt ca. 175.000 i marts måned. Derfor er der fornuftig samfundsøkonomi i at opretholde denne aktivitet og arbejdspladserne, uden at gå på kompromis med sundheden. De nyeste restriktioner fra regeringen er formuleret på en måde, så det fortsat er muligt at gennemføre bygge- og anlægsprojekter.

Danmarks Almene Boliger, BL, og Dansk Byggeri opfordrer boligorganisationerne til at gøre hvad der er muligt, for at fortsætte planlagte og igangværende renoveringsprojekter.

Nyt rådgivningspanel for boligorganisationer
Vi oplever, at mange beboere i boligorganisationer er utrygge og i tvivl om, hvorvidt det er bedst at holde igen med projekter i denne tid. Der er brug for mere konkret viden om byggeprocesserne og om de forholdsregler som aktørerne skal tage – for at undgå smitte.

Som løsning hertil har Danmarks Almene Boliger, BL, nu taget initiativ til at oprette et rådgivningspanel for boligorganisationerne. Denne hotline er åben for beboervalgte og ansatte i administrationsselskaberne, som derigennem kan få svar på alle spørgsmål om de projekter, som allerede er påbegyndt. Til at svare på spørgsmål vil BL alliere sig med Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Dansk Byggeri og Landsbyggefonden.

Projekter for 18,4 mia. kr. vil kunne igangsættes
Coronapandemien har allerede bremset hjulene i Danmarks økonomi – men det kan blive meget værre, hvis ikke der bliver gjort noget for at holde gang i samfundsøkonomien. Det er derfor rigtig vigtigt, at der bliver taget initiativ til at fremrykke planlagte projekter på bygge- og anlægsområdet.

På den baggrund opfordrede en række fagforeninger og erhvervsorganisationer i et brev til statsministeren og finansministeren til, at der bliver åbnet op for en række nye helhedsplanrenoveringer i den almene boligsektor, i alt 453 projekter fordelt over hele landet. Projekterne ligger klar til at blive sat i gang, og venter blot på, at regeringen giver Landsbyggefonden mulighed for at bruge midler til disse projekter.

Det vil være et essentielt bidrag til erhvervslivet og beskæftigelsen i den nuværende svære situation, og eftersom Landsbyggefonden administrerer midler, som beboerne selv har sparet op, vil det ikke påvirke de offentlige finanser negativt.

Tidligere artikelEfterspørgsel på pavilloner til midlertidig genhusning
Næste artikelNy bro mellem Hedehusene og Nærheden åbner