Foto: Erhvervsstyrelsen // En del af de træprodukter, der produceres i virksomheden, er nu Cradle2Cradle-certificeret, og der arbejdes til stadighed på at trimme produktionen, så virksomheden bruger mindre energi og skaber mindre affald. 

For den travle virksomhedsejer Kurt Braarup Vestergaard, var grøn omstilling stort set ukendt for to år siden. Men Kurt sprang ud i det og fik hjælp fra et EU-støttet udviklingsprojekt. I dag står han med en virksomhed med en af landets mest sofistikerede cirkulære forretningsstrategier.  

Kurt Braarup Vestergaard besluttede i slutningen af 2017 at gå med i regionalfondsprojektet ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse” og hvis det ikke var for denne beslutning, var den grønne forvandling måske slet ikke blevet til noget. Han fik her redskaberne til at omstille sin virksomhed til bæredygtighed og cirkulær økonomi, hvilket han ikke har fortrudt, for i dag er Tripplex i Silkeborg kommet langt i den grønne omstilling.

Efter deltagelse i projektet fortsatte han selv processen med en omfattende C2C-certificering af store dele af virksomheden, som producerer lyddæmpende og brandhæmmende træpaneler. Processen nærmer sig sin afslutning, og flere har spurgt ham, hvilke fordele omstillingen har givet.

”Jeg plejer at svare således: Vi er den eneste SMV i træproduktionsbranchen, der har et C2C-sølvcertifikat, vi har åbnet døre hos arkitekter og rådgivende ingeniører, og vi er meget ofte ude og fortælle om grøn omstilling,” siger Kurt Braarup Vestergaard. 

”Vi har et markedsforspring, ingen tvivl om det, fordi de fleste af vores konkurrenter skal igennem samme proces,” tilføjer Silkeborg-direktøren.

Det sværeste var beslutningen

Kurt Braarup Vestergaard forklarer omstillingen i seks procesafsnit. 

”Processen begynder med erkendelse – skal vi, skal vi ikke? Derefter skal den nye viden om grøn omstilling omdannes til en vision, så er der sparring med en certificeringskonsulent, og virksomheden skal analyseres, og alt dokumenteres. Derefter skal certificeringen implementeres i produktionen, og endelig skal der markedsføres og sælges.”

Det svære punkt var erkendelsen: ”Jeg kendte intet til cirkulær økonomi. Først var jeg tilbageholdende, men gik ind i det med den målsætning at få FSC- (international non-profit mærkningsordning til træ og papir) og PEFC-certificeret (verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug) vores produkter og at få styr på affaldshåndteringen.” 

Foto: Erhvervsstyrelsen // For to år siden kendte Kurt Braarup Vestergaard ikke meget til cirkulær økonomi, grøn omstilling, træværdikæder og Cradle2Cradle-certificering. Nu har han en avanceret certificeringsproces bag sig, og han er sikker på, at hans virksomhed er omstillet til fremtiden. 

Gik med mavefornemmelse

”Det var bare en mavefornemmelse. Jeg spurgte min hustru til råds, og hun sagde, at det var det eneste rigtige at gøre, og at hvis man skal tage ind i fremtiden, skal det være som first mover.”

Med ny viden om bæredygtighed og certificering steg ambitionerne, og målet blev nu C2C-certificering. ”Vi var interesseret i at vide, hvordan træprodukter kunne blive ”evige” og indgå i genbrug, og vi besluttede, at bæredygtighed skulle være en del af vores strategi.”

Kurt Braarup Vestergaard gik efter projektet selv i gang med en omfattende dokumentering af virksomheden. Alle produkter, som Tripplex selv producerer, blev analyseret. Ligeledes blev også vandforbrug, strømforbrug, spildevand, affald, arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold gennemgået, og handlingsplanen og medarbejderhåndbogen blev opdateret, fordi C2C-certificerede virksomheder også er forpligtet til at tage socialt ansvar.

Tidligere artikelHåndværkerens job skal gøres sundere af robotter
Næste artikelSkab en personlig indretning med en farverig fuge