Foto: Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening.

Himmerland Boligforening er i fuld gang med at afklare, hvor mange udendørs håndværkeropgaver, der kan fremskyndes i den næste tid. 

Grunden er simpel nok, COVID-19 smitten, der har store økonomiske konsekvenser for samfundet og erhvervslivet. Boligforeningen lancere således en række tiltag, som skal hjælpe det lokale erhvervsliv i denne svære tid:

– Den nuværende situation er hård for de lokale erhvervsdrivende, så derfor ønsker vi naturligvis at give en hjælpende hånd. Det gør vi med to konkrete tiltag. Vi fremrykker udendørs håndværkeropgaver, og vi fremrykker fakturabetalinger, udtaler Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening.

Ved at fremskynde fakturaer og udendørs håndværkeropgaver kan de hjælpe deres egne leverandører med at have en indtjening, selvom ordrebogen er tom. Dette kommer ikke til at koste beboerne ekstra i husleje. Der er foreløbigt kun tale om udendørs arbejde, hvor håndværkerne ikke har direkte kontakt til beboere.

– Det er klart, at vi kun fremrykker opgaver, hvor der ikke er en smitterisiko forbundet med udførslen. Vi følger myndighedernes anvisninger og tager alle nødvendige forbehold, så vi både beskytter beboerne og håndværkerne, udtaler Ole Nielsen.

Tiltaget finansieres gennem boligforeningens vedligeholdelsesplaner. Det er gennem disse fastlagt, hvilke aktiviteter der skal fastholdes, og hvad det koster over en 30-årig periode. Når håndværkeropgaven fremskyndes, har beboerne allerede henlagt midler gennem huslejen, og opgaverne skulle alligevel udføres på et senere tidspunkt. Lige nu har Himmerland Boligforening henlagt et beløb på omkring 500 mio. kr. til vedligehold, og det er således denne likviditet, som nu bringes i spil. I år er planen, at ca. 10 mio. kr. skal bruges på vedligeholdelsesopgaver i de forskellige afdelinger.

– Det kan være opgaver som udskiftning af tagrender, reparation af hegn eller andre arbejder, som vi alligevel skulle udføre i løbet af 2020. Dette er noget, som vil hjælpe erhvervslivet på den korte bane, men det er klart, at der også er behov for tiltag på den lange bange. Her tænker vi især på at afklare, hvorvidt vi kan fremrykke planlagte renoveringer.

Renoveringer i den ordinære boligsektor var samtidig også et tema i går, hvor Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Boligselskabernes Landsforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation tog kontakt til statsministeren for at fremskynde projekter i Landsbyggefonden. Lige nu er der 453 projekter i kø og 18,4 mia. kr. som altså kan frigives, uden at det får omkostninger for statskassen. Dette indgreb menes også at være oplagt i Himmerland Boligforening:

– Det vil helt bestemt hjælpe det nordjyske erhvervsliv på lang sigt, hvis man fremrykker renoveringer i Landsbyggefonden. Derfor håber vi også, at regeringen vil overveje dette greb, siger Ole Nielsen.

Tidligere artikelNy overenskomsten for op mod 60.000 medarbejdere i byggebranchen
Næste artikelByggematerialerne skal ud – men glem nu ikke hygiejnen