Foto: Dansk Byggeri

Branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri vil nedbringe udledningen af CO2 i betonbranchen med en ambitiøs plan, som kan levere 3% af regeringens mål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

Branchefællesskabet Dansk Beton og en lang række partnere fra hele byggeriet er klar med planen “Bæredygtigt Beton initiativ”. Den indeholder 37 konkrete forslag til, hvordan man fra start til slut i byggerier og anlægsprojekter kan bringe udledningen af CO2 ned; faktisk i så stor grad at de vil halvere udledningen de næste 10 år. Det er en branche, som udleder meget CO2, da produktionen af cement og beton kræver meget energi, og da samfundet ikke kan undvære veje, bygninger med videre, imødekommer branchen målene med de 37 forslag:

“Produktion af cement og beton kræver meget energi. Men samfundet kan ikke undvære beton i veje, broer, tunneler, kloakker, fundamenter, bygninger med videre, heller ikke i fremtiden. Derfor er hele branchen gået med i et bredt og forpligtende samarbejde, hvor vi arbejder målrettet på at komme hele vejen rundt med vores anbefalinger og bringe CO2-udledningen markant ned,” siger branchedirektør i Dansk Beton Dorthe Mathiesen.

Forslagene spænder vidt
Forslagene i Bæredygtigt Beton initiativ spænder vidt og omhandler alle led; blandt andet planlægning og design, ændrede krav til konstruktion og typer af beton, ny sammensætning af beton og mindre cement, genanvendelse og genbrug af beton, fleksible bygninger som kan skilles ad og bruges til andre formål, større lastbiler til transport og køretøjer og maskiner, der kører på el. Branchen vil på den måde udlede mindre CO2 i alle led.

Det kræver engagement og vedholdenhed
Betonbranchen kan dog kun komme i mål, hvis bygherrer, producenter, entreprenører, arkitekter, ingeniører, rådgivere og andre involverede udviser engagement og vedholdenhed. Samtidig kræver det også, at politikerne går med i kampen:

“Men det kræver også dedikerede og fremsynede politikere, der vil arbejde sammen med os, og som er parate til for eksempel at fokusere på totaløkonomi og bæredygtighed, når kommuner, regioner og staten udbyder opgaver, og at inddrage parterne tidligt i processen,” siger branchedirektør i Dansk Beton Dorthe Mathiesen.

Dansk Beton venter, at Bæredygtigt Beton initiativ vil indgå i arbejdet med at udforme de kommende klimahandlingsplaner, der skal bringe udledningen af drivhusgasser ned med 70 procent de næste ti år.

Du kan læse mere om alle initiativerne her

Tidligere artikelByK med TRUST vinder Procesprisen
Næste artikelHurtige besparelser kan koste dyrt