Foto: Unsplash.com

Som konsekvens af et flertal i Folketinget bliver arbejdsmiljøloven nu ændret, hvilket betyder at virksomheder kan se frem til mere tydelige regler på området. Denne ændring bekymrer dog Dansk Byggeri, da loven byder på højere bøder og gebyrer uden nødvendigvis at gavne arbejdsmiljøet 

Ifølge Dansk Byggeri er det positive ved ændringen af arbejdsmiljøloven, at det bliver nemmere for virksomheder at forbedre deres arbejdsmiljø. Dog skal det siges at der endnu ikke er taget endelig stilling til, hvilke regler der konkret skal ændres. Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller Nielsen ærgrer sig dog over, at man med lovændringen vil hæve grundbøden. Denne bøde gives til virksomheder, som straf for at overtræde arbejdsmiljøloven.

“Jeg er meget bekymret over, at der kommer gebyrer på tilsyn. Den gode dialog og tillid mellem parterne kan hurtigt gå af fløjten, når der kommer et gebyr ind i billedet. Der er ingen dokumentation for, at man kan straffe sig til et bedre arbejdsmiljø ved at give højere bøder. I Dansk Byggeri vil vi følge implementeringen af de nye bøder og gebyrer tæt”, siger Mette Møller Nielsen.

Arbejdstilsynet får en saltvandsindsprøjtning
Med det nye lovforslaget bliver der lagt op til at give Arbejdstilsynet en saltvandsindsprøjtning, hvilket betyder at tilsynet kan fortsætte sin indsats for ordnede forhold, ikke mindst rettet mod udenlandske virksomheder. Derudover giver indsprøjtningen også Arbejdstilsynet mulighed for at ansætte flere medarbejdere.

“Vi følger naturligvis med i, hvordan Arbejdstilsynet vil anvende de nye ekstra bevillinger. Og vi går ud fra, at tilsynet vil prioritere at bruge sine ressourcer der, hvor der er behov for tilsyn, og ikke på de virksomheder, der kan og vil sikre et godt arbejdsmiljø”, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Nogle af ændringerne i arbejdsmiljøloven vil allerede træde i kraft efter nytår.

Tidligere artikelByråd vil opkræve fast gebyr på byggesager i 2020
Næste artikelAUBO udvider design i køkkenserie