Foto: Unsplash.com

I 2020 har byrådet i Rebild kommune vedtaget at de vil opkræve gebyr for byggesager. Dette blev vedtaget på byrådets møde den 18. december, hvor det også blev besluttet at det vil blive et fast gebyr på 1.062 kr. pr. sag for alle typer byggesager, med enkelte undtagelser. 

Rebild kommune vil som udgangspunkt tage gebyr for samtlige typer byggetilladelser, nedrivningstilladelser, lovliggørelsessager samt dispensationssager. Der vil dog være enkelte områder hvor kommune har valgt ikke at opkræve byggesagsgebyr.

Undtagelserne
I de sager hvor kommunen ikke vil opkræve gebyr er der tale om klagesager, afslag på ansøgninger, afvisning af ansøgninger, tilbagetrækning af ansøgninger samt forhåndsdialoger. Som nævnt vil det faste gebyr bliver 1.062 kr. pr. sag, og vil træde i kraft fra 1. januar. Takstbladet forventes tilgængelig på kommunens hjemmeside i starten af det nye år.

Tidligere artikelDen afdæmpede vækst i installationsbranchen fortsætter
Næste artikelÆndring af arbejdsmiljøloven medfører højere bøder og gebyrer