Foto: SKALA Arkitekter

Havnen på Nyborg og DSBs færgeleje er under forandring. Her vokser et helt nyt byområde frem, som skal være et attraktivt sted at bo og leve.

På Midtermolen i Nyborg Havn står 62 nybyggede lejligheder med havudsigt klar til indflytning. De er en del af det nye byområde på havnen i Nyborg på DSBs gamle færgeleje. Med høj æstetisk og arkitektonisk kvalitet mimer bygningerne det velkendte skandinaviske bådhusmotiv.

De 62 boliger på Midtermolen er netop afleveret til bygherren Pædagogernes Pension (PBU). Boligerne består af 52 lejeligheder og 10 penthouse-ejerlejligheder.

Indgår i havnemiljøet
KUBEN Management er projektudvikler og byggeherrerådgiver, mens SKALA Arkitekter står bag den arkitektoniske vision, som matcher det maritime miljø og boligernes beliggenhed helt ud til vandet.

”Med den gentagende gavlhusstruktur har vi skabt tydelige referencer til skandinaviske bådhuse, hvor sejlbåde og havnemateriel traditionelt blev opbevaret. Dermed har vi med et maritimt greb skabt et genkendeligt, imødekommende udtryk,” siger udviklingschef Emil Simonsen fra SKALA Arkitekter.

Ny havnepromenade
De 62 boliger på Midtermolen bliver del af en ny, offentlig havnepromenade, som SKALA Arkitekter også har tegnet for Nyborg Kommune. I det hele taget er der tale om et spændende område under udvikling i Nyborg.

”Vi har haft en rigtig god proces med de andre parter på projektet og med bygherre. Og jeg synes, vi er lykkedes med at skabe et solidt byggeri og havneområde, der rent arkitektonisk og æstetisk går op i en højere enhed med den unikke placering på havnen og hvor der er en klar og helstøbt arkitektonisk linje,” siger Emil Simonsen.

Fakta om de 62 boliger:
Areal: 6.500 kvm
Bygherre: Pædagogernes Pension (PBU)
Bygherrerådgiver: Kuben Management
Arkitekt: SKALA Arkitekter
Totalentreprenør: CJ A/S
Byggeperiode: Marts 2018 – Oktober 2019

Projektet udgøres af to aflange bygningskroppe i tre og fire etager. Husene i tre etager er orienteret mod havnebassinet og kig til den fremtidige lystbådehavn med Nyborg by bagerst mod vest. I den anden retning mod øst, har boligerne kig til Storebælt. Husene i fire etager er disponeret yderst på Midtermolen, så de har kig til Nyborg by og Storebælt med et panorama mod syd.
Bag de to bygningskroppe mod nord/øst udlægges et tilhørende parkeringsområde indpakket i grønne buske og træer, der fremstår som et rekreativt og grønt område.

Tidligere artikelBornholm er blevet 150.000 kvadratmeter større
Næste artikelRubjerg Knude Fyr i sikkerhed for nu