Foto: Unsplash.com
I december har Danmarks statistik sendt mange nøgletal ud, hvoraf langt de fleste heldigvis viser en positive udvikling. Disse tal understreger, at 2019 har været et stærkt år for dansk økonomi, om end Dansk Byggeri forventer en noget lavere vækst næste år

Tal fra Danmarks Statistik viser at beskæftigelsen af lønmodtagere i oktober steg med 2.900 personer, hvis man holder det op med måneden forinden, samt korrigerer for sæsonudsving. Samlet set er der 2.795.800 beskæftigede lønmodtagere i Danmark, hvilket viser at der aldrig har været flere i job end nu.

“Det danske arbejdsmarked har i løbet af efteråret gjort et ganske stærkt comeback. Efter at have udvist svaghedstegn hen over sommeren, er der igen kommet mere gang i jobfesten. Dansk Byggeri forventer dog, at der i 2020 vil komme færre nye job end i de foregående år”, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

September og oktober: 700 nye byggejob
Inden for bygge- og anlægsbranchen er jobvæksten i efteråret fortsat steget, hvor der på blot to måneder er skabt 700 nye job i byggeriet. De fordeler sig på henholdsvis 250 i september og 450 i oktober.
“Så på den ene side er byggeriet ikke længere den største jobmotor i opsvinget, men der bliver stadig skabt nye job”, siger Bo Sandberg.

Nuværende BNP-vækst på 2,2% i 2019
Det reviderede nationalregnskab fra Danmarks Statistiks viser, at der fra 2. til 3. kvartal er sket en moderat vækst på 0,3%, efter at have korrigeret for sæsonudsving. Derudover er der tale om en bomstærk årsvækst på hele 2,2% for de første tre kvartaler af 2019, hvis de holdes op med samme periode i 2018.

“Det går stadig godt i dansk økonomi, men tempoet er så småt på vej ned, hvilket blandt andet kan ses ved et fald i importen i 2019. Omvendt er det i øjeblikket især eksporten, der sikrer den pæne vækst i økonomien”, siger Bo Sandberg.

Tager man et kig på investeringerne, så har de udviklet sig udramatisk og halvsløjt med en tilbagegang på 1% i 2019.

“Det samlede facit dækker over et stort fald i investeringer i maskiner på 14,5 procent, men til gengæld en kraftig stigning i boliginvesteringer på 11 procent i årets første tre kvartaler. Det medvirker til den højeste byggebeskæftigelse i 12 år”, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Tidligere artikelSund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro frem for en klapbro
Næste artikelStort trecifret millionbeløb er blevet investeret i Bellakvarter