Foto: NIRAS

Sikkerhed var i højsædet under byggeriet af den nye Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro). 130 sikkerhedsmøder var med til at sikre et godt arbejdsmiljø gennem de 2,5 år, byggeriet varede, og projektet viste, at høj sikkerhed i stor grad afhænger af god dialog mellem bygherre, entreprenør og rådgiver.

Store bygge- og anlægsprojekter er ofte farlige. Tunge maskiner kører, og det myldrer med mennesker på byggepladsen. Det er derfor meget væsentligt, at arbejdsmiljøet og sikkerheden har høj prioritet fra start til slut for at forebygge og undgå arbejdsulykker. Det har især været i fokus under opførelsen af den nye Fjordforbindelse Frederikssund. Her har bygherren Vejdirektoratet og totalentreprenøren, som er et internationalt konsortium af italienske, spanske og belgiske entreprenører under hele projektet haft tæt kontakt med NIRAS’ arbejdsmiljøkoordinator Lars Jensen i en pressemeddelelse.

”Den gode dialog er vejen til et godt og sikkert arbejdsmiljø. Alle skal være bevidste om de risici, der er på byggepladsen. Ikke kun nu og her, men i alle faser af byggeriet,” siger Lars Jensen, der har stået i spidsen for arbejdsmiljøkoordinering under projektering af udbudsprojekt og tilsyn med arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøkoordinering under opførelsen af broen.

Mange farer under opførelsen
”Nogle af de største risici ved dette projekt var selvfølgelig, at håndværkerne skulle falde i vandet og drukne. Brosøjlerne i Roskilde Fjord er funderet på pæle, som er boret ned i mere end 40 meters dybde. Brosøjlerne er bygget i sænkekasser, hvor der for eksempel også var risiko for at falde ned fra højden, falde i vandet og for at blive klemt ved håndtering af de tunge byrder,” fortæller Lars Jensen.

Ud over risikoen for at falde i vandet var der mange andre potentielle kilder til arbejdsmiljøbelastninger, der skulle tages højde for. Det var blandt andet faren for hudkontakt med sundhedsskadelige kemikalier, da samlingerne mellem brodækkets 492 broeelementer er tætnet med en epoxyblanding, og indånding af sundhedsskadelige kemikalier ved fugtisolering af brodækket.

Ud over de 130 sikkerhedsmøder afholdt Vejdirektoratet også 130 byggemøder på de 2,5 år: ”Jeg fik besked af bygherren, hvis de drøftede noget på byggemødet, der var relevant for arbejdsmiljøet, og jeg gav dem besked, når jeg registrerede noget, som havde med udførelsesteknik, kvalitet eller miljø at gøre,” understreger Lars Jensen.

Gode resultater
Sparringen dannede fundamentet for samarbejdet mellem NIRAS, Vejdirektoratet og entreprenøren. I alt havde projektet otte ulykker med fravær og 17 ulykker uden fravær, og det er alle parter meget tilfredse med: ”Vi har haft et fint samarbejde med NIRAS og entreprenøren, og det resulterede i få ulykker. Vi har ikke skulle stoppe arbejdet på noget tidspunkt grundet ulykker. Det sidste år er der f.eks. slet ikke rapporteret nogen ulykker, ” siger Kim Aksel Sørensen fra Vejdirektoratet.

Kronprinsesse Mary åbnede selv broen den 28. september 2019.

Fakta om Kronprinsesse Marys Bro
– 1.360 meter lang, 19,7 meter bred og har en gennemsejlingshøjde på 22 meter.
– Det er en betalingsbro med status af motortrafikvej
– Opbygget af 492 betonelementer, som hviler på 16 bropiller og to vederlag i enderne.

Tidligere artikelCentral strækning i Aalborg midtby skal omdannes
Næste artikelNCC skal bygge ny bydel til en milliard