NCC holder for 10. år i træk Awareness Day, hvor alle 15.500 medarbejdere i den nordiske koncern sætter fokus på et sikkert arbejdsmiljø. Siden indførelsen af dagen i 2011 er antallet af ulykker faldet til under en tredjedel i Danmark.

Enhver medarbejder skal kunne gå hjem fra arbejde uden at være kommet til skade. Det er målet hos NCC, der onsdag for 10. gang holder sin Awareness Day, hvor der er aktiviteter omkring sikkert arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. Dagen bliver brugt på foredrag, workshops eller praktiske øvelser om for eksempel faldsikring, blinde vinkler omkring store maskiner på byggepladsen eller sikring, når man graver i dybe huller – alt sammen med fokus på sikkerhed på arbejdspladsen.

Der sker stadig for mange ulykker i vores branche, og målet kan kun være nul ulykker. Vi ved, at der er langt færre ulykker på arbejdspladser, hvor der tales om arbejdsmiljø og sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi år efter år holder Awareness Day, så vi holder samtalen om arbejdsmiljø i gang, og vores arbejdspladser bliver sikrere at være på,” siger arbejdsmiljøchef i NCC Danmark, Christian Køhler-Johansen og fortsætter:

Det er en del af vores kultur i NCC, at vi har fokus på sikker adfærd. Det har vi blandt andet med vores tre leveregler: tænk fremad, tag vare på hinanden og sig fra,” siger Christian Køhler-Johansen.

Markant nedgang i ulykker

Siden 2011 er ulykkesfrekvensen af arbejdsrelaterede ulykker med én dags fravær eller mere pr. én million arbejdstimer (rullende 12 måneder) i NCC faldet ca. 70 pct. frem til 2019. Til sammenligning er trenden i branchen et fald på ca. 37 pct. frem til 2018, viser de seneste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

NCC holder Awareness Day hvert år den første onsdag i september. Kl. 9.00 standses arbejdet på samtlige arbejdspladser i hele Norden, og medarbejdere og ledere bruger en time på at diskutere, hvordan de sammen kan skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø. Temaet i år er ”Sikker adfærd” med fokus på rutiner og værktøjer, der bakker op om et sundt og godt arbejdsmiljø.

Siden den første Awareness Day i 2011 har NCC indført pligt til at bruge sikkerhedsbriller og hagerem på hjelmene. I 2014 blev værktøjet Time Out taget i brug. Det går ud på, at medarbejderne opfordres til at stoppe arbejdet, hvis de oplever en usikker situation. Desuden begynder dagen på alle NCC’s byggepladser med en gennemgang af sikkerheden. Sådan har det været siden 2017.

Tidligere artikelKommune får det bedste ud af Corona-nedlukninger
Næste artikelNy formålsdrevet aktør i byggebranchen vil have fokus på menneskelig bæredygtighed