Foto: Jesper Blæsild, Dansk Byggeri

Over halvdelen af virksomhederne i Danmark bor i bygninger af ældre dato, og de er ofte ikke isoleret godt nok. Det er en af årsagerne til, at virksomhederne bruger flere penge på el og varme, end de behøver, mener Dansk Byggeri. Økonomi og manglende viden afholder virksomhederne fra at energirenovere.

Bygningen er utæt, og flere steder står varmeanlægget på fuld knald hele dagen for, at medarbejderne kan holde varmen. Erhvervslivet står for cirka 35 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og lidt mere end halvdelen af virksomhederne bor i bygninger, som er bygget før 1980, hvor der ikke var fokus på energiforbruget. Det viser tal fra Dansk Byggeris Energianalyse.

“Alle de virksomheder, der bor i en ældre bygning med behov for opvarmning, bruger mere energi end nødvendigt, simpelthen fordi der ikke blev tænkt i ekstra isolering og andre ting, der er med til at holde på varmen og i det hele taget spare på energien, siger Camilla Damsø Pedersen,” energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

Økonomi og manglende viden
Økonomi og manglende viden gør, at virksomhederne dropper at gå i gang med at spare på energi, viser en rundspørge blandt 849 virksomheder, som Energistyrelsen har foretaget. Camilla Damsø Pedersen peger derfor på, at erhvervsstøtteordningen skal indrettes, så den også hjælper virksomhederne økonomisk med at spare på energien.

“Ligesom det vil give god mening, hvis der politisk blev taget initiativ til at udvikle simple og effektive værktøjer, der kan hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at energirenovere. Det er for mange virksomheder en stor mundfuld at overskue, og så bliver det et af de projekter, som bliver ved med at ligge i skuffen. Men det er ærgerligt, både for virksomhedernes energiregning og klimaet,” siger Camilla Damsø Pedersen.

Mangel på isolering, nye døre og vinduer og energieffektive lyskilder
Det er især hoteller, restauranter, butikker og lignende virksomheder inden for handel og service, der bor i ældre bygninger med potentiale for energirenovering.

“De bruger typisk en masse energi og penge på rumvarme og belysning, og ofte hænger det sammen med, at bygningen fx mangler isolering, nye døre og vinduer, energieffektive lyskilder, der kun lyser, når det er nødvendigt, og den slags tiltag,” forklarer Camilla Damsø Pedersen.

Tidligere artikel6 ud af 10 unge vælger YouTube over håndværkeren
Næste artikelFire projekter nomineret til pris for bæredygtig brug af beton