Foto: Solibri Inc

Bedre kommunikation, bygbarhed og en generel mere effektiv proces. Det er nogle af de fordele, som henholdsvis bygherrer, rådgivere og udførende i større og større grad stiller fokus på i projekteringsprocessen.

I stigende omfang anvendes avancerede BIM-programmer i design- og projekteringsfasen, hvor der også er udviklet programmer hvori kvalitet og konsistens i rådgivernes BIM modeller kan kontrolleres. Et af disse programmer er Solibri Office, som efterhånden er godt udbredt hos danske rådgivere.

En ting er at anskaffe sig et BIM værktøj – det handler jo kun om at bestille en licens. Det er noget helt andet at implementere værktøjet på et niveau, der i projekteringsprocessen maksimerer effekten af værktøjet. Vi ser jævnligt, at der helt tydeligt enten mangler viden om, hvordan programmer bedst bruges eller mangel på forståelse for, hvad korrekt brug af teknologiske løsninger kan medføre i form af økonomisk gevinst for projektet. Ved at der åbnes op for en korrekt tilgang, kan vi minimere risikoen for fejl, der oftest først opdages i en meget senere fase og derfor bliver dyrt at skulle rette op på“, forklarer Jonas N. Salih, adm. direktør, BIM Equity.

SOLIBRI TRAINING CENTER & CONSULTANCY

Det er med afsæt i ovennævnte, vores passion for teknologi & processer samt vores 7 års erfaring med Solibri, at BIM Equity nu etablerer Solibri Training Center & Consultancy i BLOXHUB, København. Dette i tæt samarbejde med Solibri Inc., der er udvikler af programmet.

Vores kurser afholdes som udgangspunkt i vores lokaler i BLOXHUB men tilbydes også baseret på virksomhedsspecifikke ønsker og i forbindelse med implementering hos bygherrer, rådgivere og entreprenører – en ydelse der tilbydes i hele landet.

Solibri Grundkursus er for brugere og virksomheder, der ønsker et grundlæggende kendskab til Solibri for at øge værdien af din kvalitetssikring. På kurset gennemgås alle de basale dele af Solibri med fokus på at koordinere fag-modeller, kvalitetssikre fællesmodeller og udføre avanceret mængdeudtræk.

Solibri Office Avanceret er overbygningen til Solibri Grundkursus. Med udgangspunkt i eget projekt får brugeren eller virksomheden en unik mulighed at komme flyvende fra start med kvalitetssikring og issue management. På kurset lærer du, hvordan man opsætter og formulerer egne regelsæt – herunder avanceret regelbrug. Ligeså får du en mini workshop med ”issue management” i BIMcollab for håndtering af fejl indgår også i kurset.

Consultancy tilbydes som en ekspertydelse til virksomheder og projekter enten med behov for at implementere Solibri’s produktpalette til brugere med forskellige behov eller med et behov for helt specifikke regelsæt for at opnå ønsket kvalitet i projektet. Et eksempel kunne være, at der efter gennemført fase for kollissionskontrol og bygbarhedsanalyser opsættes regler for kontrol af driftskritiske bygningsdele. Kvalitetskontrol som bør udføres i samarbejde med driftspersonale.

Webinars & remote work er en måde hvorpå du tilegner dig opdateret viden om samarbejde og kvalitetssikring. Vi afholder månedligt vores gratis webinar “Reducer fejl” – dette med Solibri som omdrejningspunkt. Her får du en gennemgang af, hvordan Solibri Office kan bruges til at sikre kvaliteten i byggeprojekter ved at tjekke modeller for fejl og dele fejl direkte til ansvarlige rådgive, samt hvordan modeller udbedres direkte i rådgivernes BIM-værktøjer.

Vores vision med et dedikeret Solibri Training Center & Consultancy er ikke alene at løfte det allerede høje niveau hos rådgivere og entreprenører men også at imødekomme bygherrernes ønske om bedre proces og koordinering – alt sammen med henblik på forbedret kvalitet i danske byggeprojekter“, udtaler Bram Lyng Andersen, underviser og konsulent, BIM Equity.

Læs mere her.

Tidligere artikelVærdifuld medarbejder kører videre hos Dragsbæk med stolelift
Næste artikelHistorisk godt årsresultat fra Eico