I Norden tilbringer vi gennemsnitligt 90 % af vores tid indendørs, så et godt indeklima er afgørende for vores sundhed og velvære. De tre vigtigste faktorer, der skal være på plads for at opnå det, er frisk luft af den rette temperatur, god belysning og reduktion af støj og ekko. Her kommer akustiklofter med diffus ventilation ind i billedet og opfylder nye standarder.

Udover at indeklimaet påviseligt påvirker produktiviteten og det generelle velvære, så har luftskiftet, lyset og akustikken i et lokale også indflydelse på stress og træthed og dermed vores helbred. Derfor er disse faktorer blevet introduceret i nye byggestandarder, som f.eks. WELL, og bliver desuden i højere grad indtænkt i projekteringen af nybyggeri.

Alle tre faktorer kan vinges af med et hvidt akustikloft med diffus ventilation, som er en af de løsninger, der i stigende grad bliver anvendt.

Diffus ventilation er en integreret indeklimaløsning, der sikrer både en forbedret udnyttelse af dagslys og en optimeret fordeling af afkølet frisk luft uden træk, temperaturforskelle eller ventilationsstøj“, siger teknisk chef hos Rockfon Carsten Christensen.

Senest er både Skanskas nye kontorhus CPH Highline og Pandoras hovedkontor blevet bygget med disse parametre in mente, hvorfor man har valgt diffus ventilation.

Akustisk, lys og miljøvenlig løsning

Da lufthastigheden igennem det nedhængte loft er lav, er det muligt at anvende den kolde luft udefra i en større del af året uden forvarmning i forhold til traditionel ventilation. Løsningen er dermed både energibesparende og miljøvenlig.

En af fordelene ved at tænke diffus ventilation ind i nybyggeri er, at man har mindre vertikal spildplads og dermed mulighed for at øge den indvendige rumhøjde, så man kan lave større vinduer og få endnu mere dagslys ind“, fortæller Finn Jørgensen, arkitektkonsulent fra Rockfon.

Desuden er der ingen nedhængte kølebafler eller synlige indblæsningsarmaturer, hvilket giver en mere visuelt harmonisk løsning. Finn Jørgensen afrunder:

Diffus ventilation forbedrer akustikken, fordi den absorberende flade i loftet ganske enkelt bliver større, da man ikke har nogle inaktive, akustiske områder med indblæsningsarmaturer. Desuden er der ikke nogen støjkilder direkte i rummet som ved traditionel ventilation“.

Tidligere artikel133 attraktive boliger i tidligere hospitalspark
Næste artikelFrosne vandledninger koster dyrt på danske byggepladser