Ajos’ specialister har travlt på byggepladser landet over med at udføre el-tracing på vandledninger. Metoden forhindrer frostsprængninger eller frostpropper i vandledningerne, der kan skabe store forsinkelser og økonomiske følgevirkninger.

Det er hverken populært eller en god forretning at lukke en hel byggeplads ned i en dag eller flere, fordi der ikke er vand tilgængeligt. Men når den danske vinter viser tænder med frostvejr døgnet rundt i flere uger, kan det blive konsekvensen, hvis man ikke har sikret sine installationer. Derfor er det vigtigt at gardere sig rettidigt.

Der anvendes vand mange steder på en byggeplads. Eksempelvis til skurbyens vandforsyning, køkken, bad, toilet, til blandeværker m.m. Er der ikke vand tilgængeligt, går byggepladsen i stå, hvilket forsinker projektets fremdrift. Så det kan hurtigt blive dyrt, hvis vandforsyningen ikke virker“, siger Jan Frandsen, afdelingschef for Midlertidige Installationer i Ajos a/s.

Udlejningsvirksomheden leverer og opstiller skurbyer på byggepladser i hele landet, og det indebærer også tilslutning af vand og strøm. I den forbindelse tilbyder Ajos at sikre vandledninger mod frosten. Det sker med en teknik, der hedder el-tracing.

Ved el-tracing vikler vi en varmetråd rundt om vandledningen eller fastgør tråden med alutape. Det hele pakkes ind i rørskåle, som fastholdes med strips, og alle samlinger tapes. Når der er tilsluttet strøm i den kolde tid på året, afgiver tråden en tilpas mængde varme til vandledningen og forhindrer den i at fryse til“, fortæller Jan Frandsen.

Denne vinter har i den seneste måned budt på vedvarende frost, og derfor har Ajos specialister i el-tracing meget travlt.

En enkelt nat med frostvejr giver sjældent problemer, men når man oplever dagsfrost i et par dage, opstår problemerne. Når der er minusgrader, og det blæser, så fryser vandledningerne endnu hurtigere“, påpeger Jan Frandsen.

Når Ajos a/s indleder et samarbejde med en bygherre på en byggeplads om levering og opsætning af en skurby, spørger de altid til projektets tidsramme. Involverer den en vinter, bringes el-tracing af vandledninger på banen.

Vi kan godt eftermontere el-tracing, som vi gør stort set hver dag lige nu. Men det er væsentligt lettere at udføre, allerede når skurbyen opføres. I forvejen bliver alle vandledninger pakket ind i rørskåle, da de på grund af risiko for udvikling af bakterier ikke må ligge blottede i solen. Derfor giver det mening at tilføje en varmetråd, hvis man ved, at projektet løber hen over en vinter“, siger Jan Frandsen.

Han anbefaler alternativt at grave vandledningerne ned i frostfri dybde, men det kan være svært at planlægge, hvis underlaget eksempelvis er et betondæk, fliser eller asfalt. Samtidig kan kravene til skurbyen ændre sig, så den skal udvides, reduceres eller bare flyttes, og så er nedgravede vandledninger ikke optimalt.

Ajos’ system til el-tracing er selvregulerende, så det tænder selv efter behov, når det blot er tilsluttet en strømkilde. Hvert efterår er Ajos’ specialister ud på de byggepladser, hvor der er installeret el-tracing, for at tjekke installationer og sikre, at de er klar til en eventuelt hård vinter.

Samtidig bliver byggeledelsen prikket på skulderen, hvis der er sket ændringer i skurbyen.

Det kan være, der er blevet tilføjet en ny pumpebrønd eller en eller flere skurvogne siden sidste vinter. Dem har de måske glemt at el-trace, og så kommer problemerne, når frosten rammer. Det er selvfølgelig ikke gratis at tilvælge el-tracing, men det vil til enhver tid være billigere end at lukke en hel byggeplads ned i et eller flere døgn, indtil vandledningerne bliver tøet op igen, og skaderne er udbedret“, siger Jan Frandsen.

Alle Ajos’ VVS’ere og elektrikere er uddannet til at udføre el-tracing. Ajos har altid ekstra udstyr på lager, så de kan rykke ud med det samme, hvis vandledningerne fryser til.

Tidligere artikelTemperatur, lys og akustik påvirker helbredet og trivslen
Næste artikelNy ekstern salgskonsulent til Glaseksperten Vinduer & Døre