Foto: Teknologisk Institut

Flere og flere danskere flytter til de store byer. Teknologisk Institut sætter fokus på indeklima og lang holdbarhed ved nybyg og renoveringer.

Tal fra Dansk Byggeri viser, at 27% af den danske befolkning vil bo i de fire største byer i 2025. Tendensen er den samme i Danmark og i udlandet. Alene i København skal der bygges knap 5000 boliger om året frem til år 2025. Der skal derfor også bygges og renoveres hurtigere, billigere og med højere produktivitet. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt bidrage til at skabe nye holdbare facadeløsninger og sikre et godt indeklima:

“Når man bygger tæt, højt og hurtigt i byerne, stiller det høje krav til facadens lethed og enkle monteringsløsninger. De nye boliger bliver ofte også bygget med nye materialer, og man kender endnu ikke materialernes effekt på luftkvaliteten. Vi vil bidrage til at sikre, at de tætte bebyggelser ikke bliver opført på bekostning af et sundt og godt indeklima, og at de nye bygninger har høj kvalitet og holdbarhed,” siger Anne Thorlak, souschef på Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Skærpede krav til byggeriet
I dag stilles der høje energikrav til byggeri, hvilket blandt andet medfører et behov for mere komplekse facade- og renoveringsløsninger. Teknologisk Institut er derfor i gang med at nytænke brug og sammensætning af nye materialer og ny teknologi i byggefacader i samarbejde med branchen. Samtidig tilbyder instituttet opdaterede og innovative test- og afprøvningsfaciliteter til branchen.

“Den nye måde at bygge på udfordrer byggebranchens traditioner og praktiske erfaringer samtidig med, at anvendelsen af nye materialer øger risikoen for dårligt indeklima og flere fejl og mangler i udførelsen,” siger Anne Thorlak.

Indeklima og lang holdbarhed
Dårligt indeklima og kort holdbarhed er de største bekymringer blandt de 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, som Teknologisk Institut interviewede i 2018.

“Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje virksomhed frygter, at tætte bygninger vil give dårligt indeklima, og at anvendelse af komplekse materialesammensætninger vil betyde dårligere holdbarhed eller vanskeligheder ved ombygninger. Vi ser et behov for udvikling og anvendelse af nye metoder, simuleringer og test til udvikling og dokumentation af lette facadeløsninger samt dokumentation af emissioner fra byggevarer til indeklimaet,” siger Anne Thorlak.

Projektet
Projektet er todelt og skal sikre, at byerne i fremtiden får holdbare bygninger med godt indeklima.

Den første del har fokus på udvikling og dokumentation af lette og holdbare facadeløsninger: “Vi kigger primært på lette facader som fx træ, glas og beklædningstegl. De lette materialer er mest aktuelle i forbindelse med højt byggeri og renovering i byer, da de er nemme at transportere og håndtere på en byggeplads,” forklarer Anne Thorlak.

Den anden del af projektet har til formål at opbygge viden og udbygge serviceydelser om, hvordan afgasning fra materialer påvirker luftkvaliteten i nye bygninger. “På Teknologisk Institut har vi dybdegående viden om, hvad forskellige byggematerialer afgasser, og hvad der findes, når vi måler i bygningerne. Med disse indsigter er vi med til at sikre ny viden om indeklima og luftkvalitet i byens bygninger,” siger Anne Thorlak.

Målgruppen for resultatkontrakten er byggeriets parter, primært arkitekter, rådgivere, bygherrer, materialeproducenter, systemleverandører og entreprenører.

Tidligere artikelBalder opfører endnu et projekt i Nærheden
Næste artikelVi fyrer for gråspurvene