Foto: PensionDanmark

Store afkast og lave omkostninger sendte rekord store beløb ind på medlemmernes konti i 2019. Med udsigt til mindre afkast i de kommende år bliver lave omkostninger nøglen til at fastholde en høj kundetilfredshed. Som den første i sektoren offentliggør PensionDanmark reviderede ESG-nøgletal i årsrapporten.

2019 gav et af de største afkast i PensionDanmarks levetid, der dermed kan fremvise solide afkast i ti af de elleve år siden finanskrisen. 

I 2019 fik yngre medlemmer et afkast på hele 16,1 pct., mens ældre medlemmer fik et afkast på 9,5 pct. De yngre medlemmer har fra 2009 og frem fået et gennemsnitligt årligt afkast på 9,4 pct., mens ældre medlemmer har fået 7,6 pct. Ved udgangen af 2019 havde et gennemsnitligt aktivt medlem en opsparing på 630.000 kr. – 14 pct. mere end året før i form af afkast og indbetalinger.

”Vi er sat i verden for at skaffe vores mere end 750.000 medlemmer solide afkast, så 2019 har været et rigtig godt år. Det gælder også omkostningerne. En høj grad af digitalisering og brug af robotter i kundebetjeningen er med til at holde vores omkostninger nede. Lave omkostninger bliver endnu mere afgørende i de kommende år, hvor vi må forvente, at afkastene bliver mere moderate,” siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen.

PensionDanmarks balance har rundet 271 mia. kr. på baggrund af investeringsafkast på 28,8 mia. kr., indbetalinger på 13,5 mia. kr. og udbetalinger på 7,5 mia. kr.  

”PensionDanmark tager et stort samfundsansvar og offentliggør for første gang en ESG-nøgletalsoversigt (Environment, Social and Governance), som følger den vejledning, som FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen lancerede i juni 2019. Som det første pensionsselskab er ESG-nøgletallene en del af årsrapporten og derfor omfattet af revision” siger Torben Möger Pedersen og fortsætter:

”Vi dokumenterer, at vi har reduceret CO2-belastningen i vores investeringsportefølje så meget, at CO2-reduktionen fra vores investeringer i vedvarende energiinfrastruktur nu er tre gange større end den samlede CO2-udledning fra vores børsnoterede aktieportefølje.” 

”Det er også tilfredsstillende, at vores politik for ligestilling mellem kønnene har løftet andelen af kvinder i gruppen af ledere fra 30 pct. i 2015 til 45 pct. i 2019.”

Tidligere artikelNu har Danmarks bedste alle papirerne i orden
Næste artikelFredrik Haglund ansat som dansk Country Manager