Omkring 20 procent af CO2-aftrykket kan skæres væk, hvis råhusets traditionelle betonelementkonstruktioner erstattes af in situ-støbte VST-elementer udført med CO2-reduceret beton fra Unicon. Det er resultatet af livscyklusberegninger på en helt ny systemleverance, som råhus-entreprenøren Premium Syscon fra årsskiftet udbyder i samarbejde med betonproducenten Unicon.

En femtedel af råhusets klimabelastning kan i runde tal fjernes, hvis man erstatter de traditionelle betonelementkonstruktioner med in situ-støbte VST-elementer udført med den grønne betontype UNI-Green fra Unicon, der er landets førende inden for færdigbeton.

Den gode nyhed bygger på livscyklusrapporten for en helt ny systemleverance, som råhus-entreprenøren Premium Syscon sammen med Unicon udbyder fra årsskiftet. Heraf fremgår det konkret, at hvis man erstatter råhusets traditionelle vægelementer i almindelig beton med VST-elementer fra Premium Syscon udført med Unicons UNI-Green beton, ryger CO2-besparelsen op på 23 procent. Og besparelsen bliver på 17 procent, hvis man erstatter de traditionelle betonhuldæk med VST-elementer udført med UNI-Green.

Markante CO2-reduktioner med samme stærke egenskaber
Ud fra resultaterne ses det overordnet, at CO2-aftrykket er lavere i vægkonstruktioner ved at anvende VST-konstruktioner inkl. fabriksbeton frem for præfabrikerede elementer. Der opnås størst fordele ved at anvende VST-systemet sammen med CO2-reduceret beton“, forklarer afdelingsleder Peter Hesselholt fra ingeniørfirmaet MOE, som har lavet rapporten.

Råhuset udgør den tungeste post i klimaregnskabet, og her kan man lave den største reduktion for de færreste penge. Men en vigtig forudsætning er, at man ikke giver køb på hverken styrke, stabilitet eller andre essentielle egenskaber for at nå reduktionsmålene. Med den nye systemleverance kan man nu opføre byggerier uden begrænsning i højden og med markante CO2-reduktioner i forhold til traditionelt elementbyggeri. Samlet set når man op på omkring 20-21 procent mindre CO2, når både vægge og dæk regnes sammen“, supplerer COO i Premium Syscon Christian Lundeborg.

Grønnere byggeri kan realiseres allerede nu
Hos Unicon er man begejstrede for perspektiverne i at få UNI-Green i spil som del af en samlet systemleverance inden for råhus-entrepriser allerede fra starten af 2021. Unicon har fra 2021 en lang række CO2-reducerede standardbetoner på hylderne under navnet UNI-Green, der indeholder den patenterede grønne cementtype FutureCEM.

FutureCEM er netop blevet officielt godkendt hos Dansk Standard og har et betydeligt lavere CO2-aftryk end den Rapid-cement, som i dag er den mest anvendte i Danmark.

Unicon kan derudover øge anvendelsen af genbrugsbeton som bæredygtigt tilslagsmateriale, så mængden af jomfruelige materialer begrænses.

Hos Unicon har vi sat os et ambitiøst mål. Vi vil gøre det nemt at bygge bæredygtigt i beton, så vi kan bidrage til den igangværende grønne omstilling i hele byggesektoren. Det er et ansvar, vi som landets førende betonproducent skal tage på os, og derfor arbejder vi intensivt med at reducere CO2-aftrykket i vores betonprodukter, øge anvendelsen af genbrugsbeton samt bidrage til at skabe emissionsfrie byggepladser i hele Danmark“, forklarer direktør Jan Søndergaard Hansen fra Unicon.

Samarbejde er en vigtig katalysator for den bæredygtige udvikling i byggesektoren. Vi er derfor stolte af, at vi nu kan følge op på lanceringen af vores CO2-reducerede standardbetoner med nyheden om, at vi i samarbejde med Premium Syscon allerede fra i år kan bidrage til en betydelig CO2-reduktion i råhuset via Premium Syscons nye systemleverance“, fortsætter Jan Søndergaard Hansen.

Der hersker ingen tvivl om, at byggeriets fremtid ligger i nye teknologier, der i hvert enkelt led optimerer ressourcerne og minimerer spild og CO2. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan tilbyde en ny teknologi, der ikke kun reducerer byggetiden og mængden af processer på byggepladsen i forhold til traditionelt elementbyggeri, men som også leverer markante CO2-reduktioner på selve materialedelen“, runder Christian Lundeborg af.   

Livscyklusrapporten, som MOE har udarbejdet vedr. den nye systemleverance, kan rekvireres efter henvendelse.

Tidligere artikelCirkulær succes kræver bredt samarbejde
Næste artikelAjos udvider med en ny og stærk serie af pavilloner