Foto: Visualisering af hvordan byliv og erhvervsliv kan integreres bedre. (Kilde: Visionsplan for Nærum, Bureauet Niels Bjørn, Primus Arkitekter og Sted By- og Landskabsarkitekter)

Ny lokalplan skal danne ramme for erhvervs – og byudviklingen i Nærum. Områdets store potentiale skal frigøres og går nu fra tanke til handling.

Kommunen har i mange år kæmpet for at få bedre udviklingsmuligheder for erhvervsområdet og virksomhederne i Nærum. Nu er det lykkedes, og Nærum erhvervsområde er således udpeget som et særligt lokaliseringsområde i Hovedstadsregionen. Dette giver helt nye muligheder for at bygge nyt kontor- og videnserhverv i lokalområdet.
Kommunen har endvidere en vision om, at erhvervsområdet skal være mere attraktivt som hjertet i byen – et sted der samler hverdagslivet for borgere og ansatte i Nærum. Området skal i en endnu højere grad være en integreret del af Nærum, hvor unge fra kollegiet og gymnasiet, borgere og medarbejdere og har lyst til at opholde sig og mødes.
Det er nogle af de ting som visionsplanen (2017) for Nærum tyder på, og nu skal de nye muligheder, som kommunen har fået i henhold til den overordnede planlægning, udnyttes og implementeres.

Unik placering med gode fordele skal udnyttes bedre
Kommunalbestyrelsen har netop truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en såkaldt rammelokalplan, der således skal sætte den overordnede scene for, hvordan erhvervsområdet kan udbygges og udvikles. Planen skal blandt andet give et bud på en bedre og mere effektiv forbindelse mellem Nærum Hovedgade og Nærum Vænge.
– Nærum erhvervsområde har en unik placering midt i byen, og samtidig er det tæt på stationen, har gode busforbindelser og er let at komme til fra motorvejen. Nærum ligger ikke mindst tæt på DTU og forskningsmiljøet i tilknytning hertil, og det er attraktivt for virksomheder at slå sig ned her med veluddannede borgere og god infrastruktur. Den fordel vil vi gerne kunne udnytte til at udvikle området yderligere, siger Erik Mollerup, formand for Bycenterudvalget.

– Med rammelokalplanen vil vi tage stilling til, hvordan vi gerne vil have området indrettet på sigt, og hvilke udvidelsesmuligheder der skal være. Vi vil også se på, hvordan området kan komme til at hænge bedre sammen med den omkringliggende by, de nærliggende vidensinstitutioner, samt DTU og DTU Science Park.
– Med udsigten til en rammelokalplan kommer vi et godt skridt nærmere til at kunne være lidt mere konkrete om fremtiden for et af kommunens absolut bedst placerede og vigtigste erhvervsområder, siger Erik Mollerup videre.

Mere netværk i Nærum
Arbejdet med rammelokalplanen forventes at løbe af stablen i marts 2020. Inddragelse af flere interessenter vil ske i sideløb med forslag til en erhvervsindsats i Nærum.
Forslaget skal understøtte et netværk mellem uddannelse, innovation, erhvervslivet og herunder rekruttering af international arbejdskraft.

Proces for inddragelse, høring og beslutning
Det første udsnit til rammerne forventes at være klar til præsentation på bycenterudvalgets møde i juni 2020.
Således bearbejdes forslag herefter til rammelokalplanen videre med det sigte, at udvalg og kommunalbestyrelse i efteråret 2020 kan udsende rammelokalplanen i offentlig sammehæng. Det forventes at den endelige plan udsendes primo 2021.

Tidligere artikelKuben Management i nyt opkøb af københavnsk bygherrerådgivningsfirma
Næste artikelEnergisk indsats på energiområdet giver gevinst