Foto: RGS Nordic

RGS Nordic og DK Beton kan som de første i Norden i et samarbejde levere certificeret fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag. Derved skabes der cirkulær beton fra betonaffald.

Et stigende fokus på bæredygtigt byggeri skaber efterspørgsel på løsninger, hvor branchens forbrug af jomfruelige ressourcer reduceres. Derfor er RGS Nordic og DK Beton gået sammen i et partnerskab for at skabe en bæredygtig betonløsning på tværs af værdikæden. Det sker i samarbejde med Teknologisk Institut og med finansiel støtte fra miljøstyrelsens MUDP-midler. Genanvendelse af betonaffald i ny beton bliver kvalitetssikret, hvilket løsningen indebærer. Dermed kan den nye cirkulære beton leveres som certificeret beton, samt markedet kan derfor betjenes i en industriel skala.

“Vi har skabt det tekniske, miljø-, regulerings- og markedsmæssige grundlag for, at nedknust betonaffald, som certificeret tilslag, kan blive til en værdifuld råstofkilde til brug i industriel produktion af certificeret fabriksbeton i Danmark”, siger Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef hos RGS Nordic.

Cirkulær økonomi omsat til praksis

Der er skabt et dokumentationsgrundlag for at beton med certificeret tilslag, der produceres af betonaffald, har en kvalitet på højde med normal beton. Dette gør det egnet til byggerier med et bæredygtigt fokus og som samtidig på linje med normale betontyper er certificeret.

“Med certificering af betontilslag fra RGS Nordic har vi en unik, kvalitetssikret råvare til vores produktion af fabriksbeton. Med tilpasning af vores produktion og betonrecepter har vi nu opnået at oparbejdet betonaffald kan indgå i vores leverancer af certificeret konstruktionsbeton. Vi kan således levere Cirkulær Beton i henhold til gældende byggelovgivning uden behov for dispensationer”, siger Niels Søndergaard Pedersen, adm. direktør hos DK Beton.

Der genereres i Danmark årligt over 2 mio. tons betonaffald, som gennem mange år hovedsageligt er gået til ubundne bærelag under veje eller til havneopfyldning. Der trækkes samtidig på de ikke-fornybare råstoffer i vores landskab. Udnyttelse af den sekundære ressource i betonaffald er et godt eksempel på, hvordan RGS Nordic og DK Beton sammen bringer cirkulær økonomi samt bæredygtig forvaltning af vores ressourcer ind på markedet.

Fakta

  • Konstruktionsbeton fra en nedrivning bliver knust, sorteret og renset til fremstilling af cirkulært betontilslag
  • Der er et udbytte af betontilslag til ny beton på ca. 50%
  • Betontilslaget kan erstatte 20% af stenfraktionen i ny konstruktionsbeton
  • Ny fabriksbeton leveres som Certificeret Cirkulær Beton
  • Cirkulær Beton leveres i passiv miljøklasse trykstyrke 12-30 MPa
  • Cirkulær Beton kræver ikke dispensationer fra byggelovgivningen

 

Tidligere artikelProjektledelse i byggeriet
Næste artikelDansk Boligbyg A/S øger ledelsen