Foto: Gammelrand Beton A/S

Miljøbelægning er en belægning af betonsten og -fliser, hvor halvdelen består af genbrugsmaterialer fra knust beton og stenmel som et restprodukt fra knusning af stenmaterialer. Dette materiale er udviklet for at imødekomme behovet for, at minimere forbruget af naturlige råmaterialer som sand og sten. 

Virksomheden Gammelrand Beton er i den forbindelse blevet godkendt til at modtage udtjente betonvarer til nedknusning og efterfølgende genbrug i ny beton. Dette giver store muligheder for at reducere forbruget af råmaterialer, hvilket er en generel udfordring i hele verden. FN’s 12. verdensmål omhandler at økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi så hurtigt som muligt får reduceret vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Dette indebærer blandt andet en reduktion af forbruget af råstoffer.

Belægningen for miljøet
Miljøbelægning er et håndgribeligt resultat af det 12. verdensmål og en brik i arbejdet frem mod at opnå en mere bæredygtig verden. Miljøbelægning fremstilles som en 2-lags belægning, hvor der er en bagbeton af genbrugsmaterialer og et overfladelag uden genbrugsmaterialer. Dette betyder at der opnås det samme udseende og lige så gode overfladeegenskaber, som på traditionelle betonbelægninger.

Forbedret luftkvalitet
Udover at miljøbelægninger består af mange genbrugsmaterialer, så er alle miljøbelægnings produkter behandlet med NOxOFF™. Dette er en behandling som nedbryder de skadelige forekomster af NOx’er i luften fra den motoriserede trafik mv. Dette område er også italesat i verdensmålene fra FN. Denne gang under det 11. verdensmåk, som omhandler bæredygtige byer og herunder en særlig indsats for luftkvalitet i byer. NOxOFF™ er usynlig, uden lugt og effektiv i hele stenens levetid. Når solens stråler rammer den behandlede belægning aktiveres NOxOFF™.

Behandlingen indfanger, indkapsler og ned-bryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af sollys (kaldet fotokatalyse), og det er her, NOxOFF™ er det klart mest effektive produkt på markedet. Kvælstofoxiden nedbrydes til nitrat, som skylles væk og efterlader luften naturligt renset. 50 kvm  miljøbelægning nedbryder ca. 1 kilo NOx om året.

Tidligere artikelFundBricks.com hjælper ejendomsudviklere
Næste artikelBæredygtig udvidelse af MOE-domicil