Ajos a/s oplever stor interesse for sit logistikstyringsprogram smartBYG, der kan lokalisere logistiske udfordringer, før de bliver til problemer.

En effektivt drevet byggeplads er en forudsætning for, at et byggeprojekt holder sig indenfor budget og tidsplan. Det kræver en stram styring af byggepladsens logistik, hvilket kan være en stor udfordring, når forskellige aktører og leverandører skal arbejde side om side.

Derfor udviklede Ajos a/s for år tilbage smartBYG. Det er et webbaseret logistikprogram, der hjælper bygherre, rådgiver og byggepladsens øvrige brugere med at holde overblik og styre byggepladsens logistik professionelt.

Programmet er siden blevet flittigt anvendt på byggepladser landet over – også på byggepladser, hvor Ajos a/s ikke har ansvaret for byggepladsentreprisen. Alene i årets første kvartal er smartBYG blevet udrullet på tre store byggepladser i Storkøbenhavn.

– I dag understreges det i stigende grad allerede i udbudsmaterialet, at byggepladsentreprenøren skal anvende et logistikprogram. Mange aktører i branchen kender allerede til smartBYG, fordi de har anvendt systemet på andre byggepladser gennem tiden, siger Flemming Madsen, driftschef for Byggepladsindretning (BPI) i Ajos a/s.

– Vil man have den bedst mulige fremdrift i et byggeri, gælder det om at optimere mest muligt i det tidsrum, hvor der må arbejdes på byggepladsen. Alle faggrupper på en byggeplads har typisk den holdning, at de skal til først, men de ved alle sammen også, at det kan ikke lade sig gøre i praksis. Derfor kræver det en stram og effektiv styring for at få optimeret forløbet på en byggeplads – hver dag, siger han.

Uanset en byggeplads størrelse kan der opstå situationer, hvor adgangsveje eller andre centrale områder er optagede i kortere eller længere tid af eksempelvis lastbiler eller byggematerialer. Det giver ventetid i varierende varighed for pladsens andre aktører. Tid som nedsætter effektiviteten og projektets fremdrift.

Med smartBYG kan udvalgte nøglepersoner blandt byggepladsens aktører booke tid til at få vareleverancer ind på byggepladsen, materialer ind i bygninger, plads på oplagspladser eller booke mødelokaler og materiel mv. På den måde minimeres sandsynligheden for, at byggepladsvejene spærres af trafikpropper, såvel som der ikke opstår uhensigtsmæssige lange køer ved byggepladsindgangene.

– I Ajos arbejder vi med BPI hver eneste dag, og smartBYG er et vigtigt element, når vi skal sikre vores kunder det nødvendige flow i byggeprocesserne. Vi har blandt andet anvendt smartBYG ved opførelsen af Nordfløjen på Rigshospitalet, på Nyt Hvidovre Hospital samt Nyt SUND på OUH. Det er særligt følsomme byggerier, fordi vi især på Rigshospitalet arbejdede tæt på deres særlige ambulanceveje til traumecentret, som skulle være ryddet til enhver tid. Ellers kunne det være fatalt, siger Flemming Madsen.

– Ingen ønsker bevidst at være til gene for andre på en byggeplads, men hvis alle lastbiler ønsker adgang kl. 7.00, bliver der lang kø ved porten. Med smartBYG kan man booke sin ønskede adgang, og så er det tidsrum ikke længere tilgængeligt for andre. På den måde opfanger man udfordringerne med flaskehalse, før de når at blive til problemer, siger Flemming Madsen.

Effekten af en professionel styring af logistikken betyder endvidere, at der skabes et godt samarbejde på tværs af byggepladsens aktører, da de udførende entreprenører – hver især og sammen – bedre kan planlægge udførelsen af deres arbejde, så de ikke spilder unødig tid på at vente på hinanden. Desuden har det en positiv effekt i forhold til byggepladsens naboer, hvis køretøjer ikke holder i vejen uden for byggepladsens arealer.

– Man skal huske på, at man også har en række forpligtelser for samfundet udenfor, når man arbejder på en byggeplads. En byggeplads producerer støj, støv og tung trafik, og det er ingen i nærmiljøet glade for. Derfor er det så vigtigt, at alle aktører booker det korrekte tidsrum til at klare en opgave, og der så er plads til andre aktører bagefter, siger Flemming Madsen.

smartBYG er meget intuitivt og brugervenligt system, der altid tager udgangspunkt i den enkelte byggeplads. Det er nemt at lægge byggepladstegninger ind i systemet, såvel som systemet også kan sørge for, at bestemte personer via sms/e-mail informeres om bookinger af udvalgte ressourcer eller modtager en notifikation, inden bookingen starter. – På de pladser hvor Ajos er byggepladsentreprenør understøttes brugen af systemet med ugentlige logistikmøder med de involverede entreprenører. Har en ekstern kunde benyttet vores servicetilbud om at leje systemet sammen med en logistikkoordinator, er det vedkommende, der tager styringen, siger Flemming Madsen.

Tidligere artikelABC Pavilloner opfører 38 hotelværelser som fleksibelt modulbyggeri til Femern-projekt
Næste artikelGlaseksperten ansætter Area Sales Manager på Sjælland