Foto: Mange virksomheder søger rådgivning og hjælp til, hvordan de dokumenterer og ansøger om kompensation fra de forskellige hjælpepakker.

Store dele af dansk erhvervsliv er presset af corona-krisen – også blandt landets bygge- og anlægsvirksomheder. Annullering eller udskydelse af opgaver betyder, at indtjeningen er faldet markant, mens restriktioner og lukninger gør det svært af holde mandskabet fuldt beskæftiget. Samtidig kommer der ikke lige så mange ordrer ind i bøgerne, idet kunderne venter med at sætte opgaver i gang.

Situationen kan derfor ikke undgå at gå hårdt ud over likviditeten i de fleste virksomheder, hvor indehavere og ledere de sidste mange uger har arbejdet på højtryk for at sørge for, at virksomheden kommer sikkert gennem krisen.

Bevar roen og husk dokumentation

Med vedtagelsen af regeringens forskellige hjælpepakker er mange virksomheder i gang med at søge kompensation og indsamle dokumentation til brug for ansøgningerne.

Det er naturligt, at mange virksomhedsledere lige nu har fokus på likviditeten og overlevelse. Men noget af det vigtigste er faktisk at bevare roen og ikke træffe forhastede beslutninger”, fortæller senior konsulent Simon Kastrupsen fra konsulenthuset Azets.

Da intet i øjeblikket er, som det plejer, og man ikke altid kan forvente, at kunder og samarbejdspartnere reagerer, som de plejer i et projekt eller i en given situation, opfordrer Simon Kastrupsen til, at man udviser særlig agtpågivenhed og tager beslutninger på et så oplyst og veldokumenteret grundlag som muligt.  

Man skal huske at dokumentere de dispositioner, man foretager i denne tid. Både for at kunne dokumentere sit behov for hjælpepakker, men også for at kunne dokumentere, at man har været ansvarlig i situationen, hvis virksomheden skulle gå konkurs”, siger Simon Kastrupsen og uddyber:

Når en kurator gennemgår virksomhedens nøgledata og historik, ser vedkommende også på hvilke dispositioner, der er taget op til konkursen. Så både til hverdag og i den nuværende situation er det vigtigt at have styr på nøgletal og dokumentation og herunder kunne påvise, man har handlet ansvarligt på virksomhedens vegne”.

Likviditet er livsvigtig  

Likviditet har alle dage været afgørende, men især i disse tider er det vigtigt at have så stort et råderum at disponere over som overhovedet muligt, fordi man ikke ved, hvad der venter om en uge eller to. Med de forskellige tiltag og hjælpepakker har virksomhederne fået nogle muligheder for at kompensere for den manglende omsætning og indtjening.  

Det gælder om at gøre brug af de rette redskaber til at omstille og justere sin forretningsmodel, hvis det overhovedet er muligt. Men ellers skal man jo anvende de kompensationsmuligheder, som der nu er vedtaget. Mange forretninger mister en stor del af omsætningen og anvender derfor lige nu kassekreditten, hvis de har en. Herudover bør man intensivere inddrivelsen af tilgodehavender og skære i sine faste omkostninger, hvor det overhovedet er muligt”, fremhæver Simon Kastrupsen.

En anden mulighed er at trække på tiltagene i hjælpepakkerne, der giver mulighed for at udskyde betaling af A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag. Denne løsning kræver dog, at man skal henlægge til senere betaling, hvorfor det stadig er afgørende at sørge for lønsomhed i sin forretning. Derfor skal man være opmærksomhed på alle de dispositioner, man foretager i hverdagen.  

Hvis ikke man har en kassekredit, bør man tale med sin bank om at få etableret en, idet den kan være livsvigtig, når de offentlige kreditter udløber. Den kan især være god at have i sidste fase af krisen, hvor der kommer gang i hjulene igen, men hvor der hurtigt kan gå et par måneder, før pengene kommer i kassen”, siger Simon Kastrupsen.

Vækst i henvendelser

Siden corona-krisen brød ud, har brancheorganisationer og erhvervsforeninger sendt store mængder information ud om hjælpepakkerne. Mange virksomheder søger samtidig rådgivning og hjælp til, hvordan de dokumenterer og ansøger om kompensation fra hjælpepakkerne. Hos konsulenthuset Azets stiller man i øjeblikket gratis viden til rådighed for de virksomheder, der søger svar på konkrete spørgsmål om den enkelte virksomheds situation.

Vi har oprettet en corona hotline, hvor vores konsulenter bistår gratis med information og vejledning. Herudover gennemfører vi løbende webinarer, som vi oplever afsindig stor interesse for”, fortæller Simon Kastrupsen og fortsætter:

I de tilfælde, hvor virksomheden ønsker specifik konsulentbistand til at samle dokumentation og udfylde ansøgninger, hjælper vi også gerne til en fornuftig pris for at hjælpe flest mulige virksomheder på vej. Når det ikke kan være helt gratis, er det bl.a. fordi, at der skal udfærdiges revisorerklæringer, der er nødvendige for at kunne opfylde kravene i hjælpepakkerne, men vi har skruet så meget ned, som vi overhovedet kan”, understreger Simon.

Tidligere artikelOutrup Vinduer & Døre får ny HR-konsulent
Næste artikelJørn Ranum Zohnesen fra Bygma Amager kan fejre 25-års jubilæum