Foto: PR // I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. 

Landmænd fra Lemvig og landmænd Østvendsyssel er hver gået sammen for at gennemføre en jordfordeling, der gavner både landmændene og klimaet. Projekterne drives i samarbejde med landinspektørvirksomheden LE34. Nu har jordfordelingsprojekterne fået tilsagn om tilskud på ca. fem millioner kroner. Beløbet indgår i den pulje, Landbrugsstyrelsen forvalter som en del af Tørkepakken.

Landinspektørvirksomheden LE34 har netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på ca. fem millioner kroner. Projekterne varetages i samarbejde med landmænd fra Lemvig og Østvendsyssel. Tilsagnene om økonomisk tilskud til landmændene kommer på et tidspunkt, hvor debatten om landbrugets klimaeffekt hersker, og hvor regeringen i den nye finanslov har afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af drift.

Projekterne med LE34 handler dog om klassisk jordfordeling og er derfor en del af Landbrugsstyrelsens Tørkepakke, der blev vedtaget i 2018. Klassisk jordfordeling er, når landmændene bytter jord med hinanden. På den måde samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Ved klassisk jordfordeling forbedres den såkaldte arrondering.

“Klassisk jordfordeling, som er den proces, vi skal stå i spidsen for i Lemvig og Østvendsyssel, er et redskab, som længe har været anvendt til at optimere lodsejernes bedrifter. Da maskinerne kører mindre på vejene, sparer landmændene tid samt brændstof til gavn for klimaet. Samtidig sparer kommunen udgifter til vedligeholdelse af vejene,” siger Per Roed, der er landinspektør i LE34 og har erfaring med gennemførelse af jordfordelingsprojekter.

“Ud over det kroner- og øremæssige er jordfordeling en kompleks størrelse, fordi der er mange interesser på spil, og mange mennesker, som skal være villige til at give lidt for at få noget nyt. Det handler om mennesker og om at skabe dialog, forståelse og respekt for hinanden, for at få jordfordeling til at lykkes,” fortæller Gert M. Henningsen, der er forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

Multifunktionelt potentiale i fremtidens jordfordeling
Med projektet i Lemvig har LE34 søgt tilskud til jordfordeling med den lokale landboforening. Foreningen bidrager med et indgående kendskab til de enkelte landmænds bedrifter. Projektet i Lemvig og projektet i Østvendsyssel er begge klassiske jordfordelingsopgaver. Men med samme metode kan LE34 løse mere komplekse opgaver, som for eksempel at omfordele lavbundsjorde til gavn for miljøet.

“Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og unikke habitater for dyr,” siger Gert M. Henningsen.

Regeringen har afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af drift, som skal reducere landbrugets klimabelastning. De to milliarder fordeles med 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Desuden åbner en ny pulje under Tørkepakken op for nye ansøgninger den 24. marts, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om at få gennemført multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, natur og landbrug.

“Det er vigtigt, at nogen opbygger og mestrer kompetencerne til jordfordeling, så der ikke opstår en flaskehals, når det hen over de kommende år med garanti vil blive efterspurgt i flere sammenhænge. Og som landets største landinspektørfirma vil vi gerne gøre en forskel på denne vigtige samfundsopgave,” siger Gert M. Henningsen og pointerer:

“Beregninger viser, at Danmarks lavbundsjorde står for omkring ti procent af de samlede danske udledninger af klimagasser, og da det sandsynligvis vil koste over 20 milliarder kroner, hvis alle lavbundsjorde skal tages ud af landbrugsdrift, må vi håbe, at der kan findes flere midler at gøre godt med.”

Puljen til jordfordeling bestod af 7,8 mio. kr. med direkte tilskud, som gives til lodsejernes udgifter. De to projekter, hvor LE34 på vegne af landmændene har søgt om økonomisk tilskud, har tilsammen fået tilsagn på knap fem millioner kroner. 

Fakta om jordfordelingsprojekterne 

  • Lemvig, 25 lodsejere og 556 hektar. Økonomisk tilskud: knap to millioner kroner
  • Østvendsyssel, 32 lodsejere og 841 hektar. Økonomisk tilskud: knap tre millioner kroner

 

Tidligere artikelBygge- og anlægsvirksomhedernes omsætning flader ud
Næste artikelEjendom renoveret til moderne kontorlokaler tro mod det oprindelige udtryk