Foto: Unsplash

Siden januar 2019 har bygge- og anlægsbranchen omsat for 208 milliarder kroner i Danmark. Det er ti milliarder mere end samme periode sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, men selvom det går fremad, har omsætningskurven været flad de seneste fire måneder.

Der er fortsat vækst i bygge- og anlægsbranchen. Sammenlignet med sidste år er omsætningen vokset med 5,1%, skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse. På trods af de fine tal er kurven fladet ud:

“På overfladen ser omsætningstallene for byggeriet fortsat fine ud. Men hvis man graver dybere i tallene, så viser det sig, at omsætningen henover sommeren og de første efterårsmåneder i bedste fald har været uændret i forhold til 2018, og det samme gælder for branchens beskæftigelse,” siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Byggeriet har ikke tradition for en blød landing
Bo Sandberg fortæller, at opsvingskurven for byggeriet knækkede i løbet af det første halvår af 2019. Fra januar til maj i år var der fortsat en omsætningsvækst på 10,7 milliarder kroner sammenlignet med 2018. Men i juni-september er byggeomsætningen tilsammen faldet med cirka 700 millioner kroner i forhold til de tilsvarende måneder i 2018.

At byggeomsætningen falder er ikke en katastrofe, efter at branchen i seks år har haft uafbrudt fremgang og jobvækst på 32.000 medarbejdere. “Så hvis den stagnerende omsætning i byggeri og anlæg betyder en blød landing, er det bestemt til at leve med. Udfordringen er, at byggeriet ikke har tradition for bløde landinger,” siger Bo Sandberg.

Høj renoveringsaktivitet
Dansk Byggeri har i sin nye økonomiske prognose skønnet, at byggebeskæftigelsen falder med mindst 1.000 medarbejdere i 2020. Det sker, fordi nybyggeriet af etageboliger har toppet, og fordi der er udsigt til manglende ordrer hos mange af de virksomheder, som anlægger veje, baner og broer. 

“Til gengæld sikrer en høj renoveringsaktivitet, at bunden ikke går ud af bygge- og anlægsmarkedet,” siger Bo Sandberg.

Samlet omsætningsvækst på 2,7 procent i erhvervslivet
Samlet set er omsætningen i erhvervslivet vokset med 2,7 % i Danmark i de første tre kvartaler af 2019. Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet, at det, udover byggeriet, især er branchen ”rengøring og operationel service”, der med en stigning på 4,6 procent har oplevet fremgang i den indenlandske omsætning siden årets start.

“Det ser stadig ganske fornuftigt ud for erhvervslivets indenlandske omsætning. Samtidig har vi i 2019 set, at eksporten har fået et stærkt comeback med en foreløbig vækst på 7,8 procent i år. Så trods international økonomisk usikkerhed, flyver opsvinget – i hvert fald lidt endnu – på flere motorer. Omsætningsvæksten er dog stagneret de seneste par måneder, og det tyder på et lavere tempo i det private erhvervsliv,” siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Tidligere artikelFørste spadestik til SDU’s milliardbyggeri er taget
Næste artikelSTARK vil være lokal