Foto: Pexels.com

Klimaloven er vedtaget af et solidt flertal i Folketinget. Dette er en rigtig god nyhed for Danmark. Bygge- og anlægsbranchen har et stort arbejde forude, når det ambitiøse mål om at bringe udledningen af klimagasser ned med 70 procent inden for de næste 10 år.

– Klimaloven er utrolig vigtig også for de kommende generationer. Og med så stor en politisk opbakning, er der grundlag for, at Danmark kan blive grønt foregangsland. Men det kræver vilje, hårdt arbejde og investeringer at indfri de mål, der nu er sat, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Klimarådets uafhængighed styrkes
Klimarådet sikres en reel uafhængighed af det politiske system, med aftalen om klimaloven.

– Det er en betydelig nyskabelse, fordi Klimarådet på den måde bliver en vigtig vagthund i forhold til de 10-årige delmål, der skal sættes hvert femte år. Lige som rådet skal vurdere, om man når de klimamål, der er stillet op, siger Michael H. Nielsen.

Endnu en vigtig ambition som klimaloven indeholder er, at udledningen af klimagas skal bringes ned. Dette skal ske uden at det går ud over muligheden for at drive virksomhed i Danmark. Ambitionen er essentiel i håbet om at Danmark kan blive et grønt foregangsland og agere inspiration inspiration for andre lande.

Klimapartnerskaber har kæmpe betydning
Derfor er arbejdet i de 13 klimapartnerskaber, som erhvervslivet har engageret sig i, yderst vigtige. Dette skyldes ikke mindst at de bidrager med indholdet i de klimahandlingsplaner, der til foråret skal udarbejdes og som konkret skal vise, hvordan klimalovens høje ambitioner kan blive til virkelighed.

Boliger og bygninger står i dag for hele 40 procent af al energiforbrug herhjemme og ligeledes står bygge- og anlægsbranchen alene for 30 procent af udledningen af klimagasser.

– Derfor er bygge- og anlægsbranchen ikke til at komme uden om. Vi ser frem til at bidrage med forslag, der kan gøre den ambitiøse grønne omstilling, Danmark har forpligtet sig til med klimaloven, til virkelighed, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Tidligere artikelCALUM opfører 21.000 kvm boliger i Hørsholm
Næste artikel51 boliger i DGNB Sølv skal bygges af Q-Construction