Foto: Fra venstre egenproduktionschef Klaus Kallesøe, sektionschef Torben Baden kalkulationschef, Jeppe Jørgensen og adm. direktør Flemming V.T. Rasmussen.

Med en fordobling af omsætningen på 4 år har en udvidelse af ledelsen ligget i kortene. Faktisk har det været en del af virksomhedens strategiske plan. Det er derfor med tilfredshed at alle 3 nye i ledelsen er fra egne rækker. De indtræder samtidig som aktionærer.

JCN Bolig er en gammel virksomhed fra 1941, der i 2013 skiftede ikke blot navn, men strategisk fokus fra at være en traditionel og generel totalentreprenør til at blive en specialiseret totalentreprenør med 100% fokus på boligbyggeri BtB. Med skiftet fulgte også en strategisk plan for årene ud i fremtiden. Vækstmålene blev realiseret i 2020, og en ny 2025 plan så dagens lys.

Vækst har været et centralt element, men dog ikke vigtigere end god styring og bundlinjeresultater. Og netop styring og fokus på indtjening er centrale elementer, der meget ofte går hånd i hånd. For at sikre styringen, i det nu noget større JCN Bolig, indtræder følgende personer i ledelsen.

Klaus Kallesøe, uddannet bygningskonstruktør, med ansvar for egenproduktion i form af tømrer og beton. Jeppe Jørgensen, uddannet bygningsingeniør, med ansvar for kalkulation. Sidst men ikke mindst Torben Baden, uddannet bygningskonstruktør, med ansvar for projekterne i Jylland. Alle tre med flere års erfaring i JCN Bolig.

Adm. direktør Flemming V. T. Rasmussen udtaler; ”Det er naturligvis en stor ting med en så stor udvidelse af ledelsen, samtidig med at de indtræder som aktionærer. Ikke mindst derfor er det en meget stor glæde, at vi er lykkes i at rekruttere og udvikle alle 3 fra egne rækker. Det sikrer vores DNA, og det øger muligheden for succes betragteligt. De er alle 3 nogle virkeligt behagelige og dygtige ledere. De har fået chancen i en ung alder, og de har grebet den. Ikke blot udvides ledelsen, men det er også fremtidens ledelse. Det bekræftes ligeledes i, at de medtages som aktionærer med det langsigtede fokus.”

Udvidelsen af ledelsen sker samtidig med en stor ordreindgang i både Jylland og på Sjælland, hvorved JCN Bolig også på Sjælland er ved at sætte et solidt fodaftryk. På Sjælland varetages projekterne af sektionschef Henrik Vestergaard, der ligeledes er en del af ledelsen.

Samlet bliver ledelsen nu udgjort af 7 personer, der alle har deres individuelle ansvarsområder i den daglige drift. Det gør, at de ledelsesmæssige dispositioner klarlægges samlet, og derefter meget effektivt efterfølgende bliver implementeret bredt via ét ledelseslag med hver deres operationelle områder.

Flemming V.T. Rasmussen er hovedaktionær i JCN Bolig, hvor den resterende del af aktiekapitalen ejes af henholdsvis Flemming Nielsen (tidl. ejer), salgs- og udviklingsdirektør Lars Adamsen, teknisk direktør Benny Maagaard og altså nu også egenproduktionschef Klaus Kallesøe, kalkulationschef Jeppe Jørgensen og sektionschef Jylland Torben Baden.

JCN Bolig beskæftiger i dag 135 medarbejdere. Heraf 70 håndværkere indenfor fagene tømrer og beton. De øvrige 65 ansatte er funktionærer, er primært beskæftiget med projektledelse. JCN Bolig er en landsdækkende specialist i boligprojekter BtB.

Tidligere artikelNy salgsassistent til Glaseksperten Vinduer & Døre
Næste artikelFra rådgiver til leverandør: alsidig direktør vil kæmpe for bedre vidensdeling i byggebranchen