Henrik Søgård Olsen tiltrådte i juli 2020 stillingen som adm. direktør for PERI Danmark. Selv om bygge- og anlægsbranchen bestemt ikke var ukendt for ham efter 26 år hos Rambøll, var det alligevel et skift fra den ene ende af værdikæden til den anden. Nu vil han arbejde målrettet på at vise, hvordan man som leverandør kan bidrage med nyttig viden allerede i et projekts spæde start.

Beton er det mest anvendte byggemateriale i Danmark – men desværre er spændende former ikke nødvendigvis det første, mange forbinder med betonbyggeri. Det vil Henrik Søgård Olsen, der midt i 2020 blev ny administrerende direktør hos forskallings- og stilladsleverandøren PERI Danmark, gerne være med til at ændre på. Med en lang karriere som ingeniør og divisionsdirektør hos Rambøll i rygsækken, har han et indgående kendskab til byggeriets projekterende faser, og han ser derfor store fordele ved en endnu større vidensdeling imellem arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og materielleverandører.

– Med materielleverandørers omfattende viden om vores respektive fagområder, så har vi rigtig meget at bidrage med allerede i de indledende faser af et projekt. PERI har mange værktøjer, som kan assistere med beregninger og kosteffektive løsninger allerede i projekteringsfasen. Desuden har vi vores specialiserede rådgivere fra det nordiske Engineering Competence Center siddende lokalt i Danmark, klar til at hjælpe. Jeg ser en stor gevinst for alle parter i værdikæden ved, at flere løsninger, som eksempelvis in situ-beton, bringes mere i spil hos arkitekter og rådgivere, siger Henrik Søgård Olsen.

Mere diversitet i byggeriet uden ekstra omkostninger

Ifølge Henrik Søgård Olsen muliggør byggeri udført med in situ-beton mere avancerede og specialiserede løsninger med arkitektdesignede konstruktioner. Desuden giver det en øget fleksibilitet til at lave ændringer og modificeringer langt hen i designfasen.

– Jeg synes nogle gange, at danske nybyggerier kunne nyde godt af lidt mere diversitet, men jeg tror, at det skyldes en frygt for, at det er dyrere eller mere tidskrævende at bygge med in situ-beton. Det er bestemt ikke tilfældet, siger han og uddyber:

– In situ-beton tilbyder en række fordele såsom optimeret ressourceforbrug, en mere fleksibel byggeproces, en god totaløkonomi, slankere konstruktioner og dermed mulighed for flere kvadratmeter og ikke mindst bedre mulighed for at opfylde arkitektens unikke vision. Stort set alt kan lade sig gøre, især hvis vi bliver involveret tidligt nok.  

Plads til mere bæredygtighed i betonbranchen

Ligesom mange andre i byggebranchen er Henrik Søgård Olsen optaget af bæredygtighed og ser det som en af de helt store udfordringer i fremtiden.

– I Danmark er byggebranchen faktisk allerede rigtig god til både at producere og bruge beton optimalt, og der er mere fokus på betonproduktionens CO2-udledning i forhold til i andre lande. Ikke desto mindre mener jeg bestemt, at der fortsat er plads til forbedringer, og de forbedringer kræver også et samarbejde på tværs af værdikæden. Det er en fælles opgave for os alle, fra rådgivere og entreprenører over betonproducenter til materielleverandører som os, hvor vi alle skal gøre vores del, og derfor er PERI også en af partnerne i Bæredygtigt Beton initiativet. Vi skal dog som branche samtidig huske, at bæredygtighed er andet og mere end udelukkende CO2-udledning, hvilket også tydeligvis fremgår af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, siger Henrik Søgård Olsen.

Fra projektmand til fysisk materiel

Selv om Henrik Søgård Olsen er forholdsvis ny i PERI, så er det en meget veletableret virksomhed, han sidder for bordenden i. Den tyske familieejede PERI-koncern har eksisteret i over 50 år, og har haft et datterselskab i Danmark i 27 år.

Skiftet fra at sidde med projekter til håndgribeligt fysisk materiel har givet ham en endnu bedre forståelse for hele byggefasen.

– Det er gået op for mig, hvor hurtigt tingene rykker, når et byggeprojekt først kører, og hvor enormt store krav det stiller til rettidige leverancer og materielhåndtering – vi skal hele tiden sørge for at have nok på lager til at tilfredsstille uforudsete behov. Der er det en fordel at være en del af en solid familieejet virksomhed med et stærkt fundament og så mange års erfaring på bagen, slutter Henrik Søgård Olsen

Tidligere artikelJCN Bolig udvider ledelsen – der også bliver aktionærer
Næste artikelProjektchef Lars Larsen fejrer den 25. marts 25-årsjubilæum hos Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S