Foto: Unsplash.com

For at være en god leder i byggeriet kræver det alsidige, tværfaglige og menneskelige kompetencer. I en tid, hvor byggebranchen også gennemgår en digital transformation, har stærke ledelseskompetencer aldrig været vigtigere. Derfor lancerer Molio – Byggeriets Videnscenter, nu en ny lederuddannelse målrettet byggeriets ledere midt i en digital omstilling. 

Den danske byggebranche befinder sig midt i et paradigmeskifte, som med høj hastighed har kurs mod en fuldt ud digitaliseret, dataforankret og tværfagligt samarbejdende byggebranche.

Det har altid krævet alsidige kompetencer – fra indsigt i eget fag, projektering og udførelse, til evner for at se de store linjer, det færdige produkt og at kunne lede medarbejderne mod målet, trods faglige forskelligheder.

Forstå nerven i fremtidens lederskab
Kristian Stenild, arkitekt, BIM-konsulent og rådgiver i forandringsledelse, fungerer som en af flere underviser på den lederuddannelse, Molio – Byggeriets Videnscenter nu udbyder udelukkende for ledere i byggeriet. Behovet for en branchespecifik lederuddannelse er akut, mener han:

– Den digitale fremtid er her nu, og her bliver det ledelseskompetencerne hos byggeriets ledere, der vil gøre hele forskellen i branchen. Det handler om fokus på og evner for samarbejde og kommunikation, at turde forandre sig og kunne agere i en eksponentielt voksende teknologisk verden, forklarer Kristian Stenild og fortsætter:

– Den moderne og overlevelsesdygtige leder i byggebranchen forstår nerven i vidensdeling, de nye, digitale måder at kommunikere på og omfavner det tværfaglige samarbejde. Fagsiloerne er væk nu, og vi er på vej mod helt nye samarbejds- og kommunikationsformer. Dét skal du som leder kunne formidle, og du skal gå forrest i forhold til dine medarbejdere, hvis du gerne vil være her om fem år.

Implementér tværfaglig og cirkulær ledelse i hverdagen
Hvor industrivirksomheder ofte er forholdsvis selvkørende omkring en produktion, så er det ved byggeri langt fra tilfældet. Her er tale om unika og prototyper hver eneste gang, og det stiller derfor enormt høje krav til de ledere, som står med ansvaret. Derfor er en lederuddannelse alene for byggeriets ledere netop nødvendig, mener Kristian Stenild.

– Lederne i virksomhederne skal være bærere af den kultur og indsigt, der skal forplante sig videre ned i organisationerne. Det handler både om digital indsigt – men i høj grad også om indsigt i virkningsfuld kommunikation, samarbejde på tværs af fagsiloer, at kunne lede i foranderlige omgivelser, lede sine teams mest optimalt, lede sig selv osv., forklarer han.

Byggeriets processer er omdrejningspunkt i Molios lederuddannelse hvilket gør, at den adskiller sig markant fra andre generiske lederuddannelser, hvilket er afgørende, mener Kristian Stenild.

– Byggebranchen er underlagt helt særlige vilkår med mange aktører, mange interesser, mange tilgange og kulturer. Måske derfor har byggebranchen været stagneret i de seneste år. Kig på bilindustrien og landbruget – her benytter man sig i langt højere grad af nye teknologier end i byggeriet. Derfor skal vi have fart i den digitale udvikling i vores branche – og den udvikling får først fart, når vores ledelseslag er klædt på til at kunne gå forrest og vise vejen til et mere cirkulært og fagligt tværgående samarbejde. Dét skal selvfølgelig trænes – og det gør vi på Molios lederuddannelse.

Tidligere artikelNæsten 500.000 byggemaskiner er koblet på nordjysk teknologi
Næste artikelStadig flere håndværkere søger rådgivning om bæredygtighed