Gamle, tabsgivende byggesager kostede et underskud i 2020. Men Hustømrerne går mod lysere tider. Organisationen er styrket, og ordreholdningen er 25% større end på samme tidspunkt sidste år.

Hustømrerne er midt i en omfattende genopbygning efter et stort milliontab i 2018. Det påvirkede også regnskabstallene i 2020, hvor færdiggørelse af byggesager fra tidligere år kostede et betydeligt millionbeløb.

Den netop offentliggjorte årsrapport viser således et underskud på 8,6 mio. kr. før skat mod et overskud på 0,4 mio. kr. før skat i 2019. Omsætningen udgjorde 287 mio. kr., hvilket er 14 % lavere end året før.

– Vi gik ind til året velvidende, at 2020 ville blive en lige så hård kamp som 2019. Det lavere aktivitetsniveau var forventet, men vi har været udfordret af, at flere komplekse entrepriser fra tidligere år udløste større tab end beregnet. Styringen af disse entrepriser har ikke været god nok, og det har kostet indtjening i både 2019 og 2020, siger adm. direktør Morten Sort Mouritsen.

Strategisk omstilling koster her og nu

Trods underskuddet står Hustømrerne i dag væsentligt stærkere end på samme tidspunkt sidste år. Virksomheden har oplevet en markant vækst i ordreindgangen og gik ind til 2021 med en samlet ordrebeholdning på knap 340 mio. kr. Det er en fremgang på 25%. Samtidig er langt størstedelen af de tabsgivende byggesager afviklet i 2019 og 2020, og derfor vil en højere omsætning medføre et forbedret resultat i 2021.

Sideløbende er der gennemført større organisatoriske ændringer med nye folk på flere nøglepositioner. Siden Morten Sort Mouritsens tiltræden som adm. direktør i starten af 2019 er der bl.a. indsat ny ledelse i både Aarhus og Aalborg. Senest er der også sket ændringer i Aabenraa, hvor afdelingschefen gennem de sidste mange år, Bent J. Kaczmarek, er overgået til en seniorordning og har overladt ledelsen til Brian Dall.

– Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende at lave underskud. Men vi er i gang med en stratetisk omstilling, der skal sikre en mere ensartet, resultatorienteret drift på tværs af vores afdelinger. Det koster omsætning her og nu, men det er samtidig en forudsætning for at styrke Hustømrerne på længere sigt. Ledelsen og medarbejderne har i fællesskab taget nogle store og vigtige strategiske skridt i 2020, og vi er på rette vej, siger bestyrelsesformand Claus Berner Nielsen.

Værner om værdierne

Hustømrerne, der fejrede 100-års jubilæum i 2019, har historisk baseret sin forretning på fag-, hoved-, og storentrepriser med en høj grad af egenproduktion. Og sådan vil det også være fremover, understreger adm. direktør Morten Sort Mouritsen:

– Mit fokus har fra starten været, at vi skal blive endnu bedre til det, vi er gode til. Hustømrerne har i mere end 100 år stået for håndværksmæssig kvalitet og har altid taget et stort ansvar for sine omgivelser. De værdier skal vi værne om, samtidig med at vi sørger for, at Hustømrerne også er et af landets største tømrerfirmaer de næste 100 år, siger han.

Tidligere artikelRanders Tegl investerer massivt i tagstensfabrik
Næste artikelProduktionsomkostninger er steget med 25 procent på få måneder