Foto: Henning Larsen Architects

Det kommende Vejlands Kvarter på Amager skal bestå af tre “landsbyer” omkranset af skøn natur. Dette er forslaget (Fælledby) fra et team anført af Henning Larsen Architects, der er kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om en masterplan for netop Vejlands Kvarter.  

Der deltog i alt fem teams i arkitektkonkurrencen om at udforme en masterplan for 219.000 m2 etageareal byggeri. Det var som krav, at kun 11,8 hektar af arealet må bebygges og de resterende 6,3 hektar skal friareal bestående af natur. Alle fem forslag har ifølge dommerbetænkningen leveret besvarelser, der viser forståelse for områdets kvaliteter og udfordringer. På hver deres måde har de leveret værdifulde forslag til dommerkomitéens drøftelser om bæredygtighed, træbyggeri, fællesskaber.

By & Havn var vært for en reception hvor det vindende team blev kåret og hvor vinderforslagets kvaliteter blev gennemgået. Det var en glad repræsentant for teamet, som i det kommende byggeri ser store muligheder:

“Med beslutningen om, at man vil bygge på Fælleden, ser vi en forpligtelse til at skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater, der kan skabe rigere vækstbetingelser for planter og dyr. Med landsbyen som forbillede skaber vi en by, hvor biodiversitet, naturmangfoldighed og aktivt fællesskab sætter rammen for et bæredygtigt liv i pagt med naturen. Byen er udviklet i tæt dialog med biologer, miljøingeniører og andre eksperter” fortæller Signe Kongebro, Partner hos Henning Larsen.

Nytænkende vinderforslag
Det nye kvarter skal genskabe de kvaliteter, som vi kender fra landsbyer omgivet af natur og med et lokalt sammentømret fællesskab. Det har forud for arkitektkonkurrencen været muligt for borgere at give inputs til de konkurrerende arkitektteams. Dette har været med til at give en god rettesnor for, hvad der bør tages højde for i udviklingen af området. Blandt andet har der været en lokal bekymring for, hvordan man  etablerer en by bydel, samtidig med at man passer på fælledens natur. Det har det vindende forslag givet et nyt og godt svar på.

“Det er et spændende og nytænkende vinderforslag, der ikke ligner noget, vi har set før i Københavns øvrige bydele. Meldingen fra den forudgående borgerinddragelse var helt klar; der var bekymring for, hvordan vi passer godt på fælledens natur og dyr, samtidig med at det er vores opgave at etablere en ny bydel. Vi har stort fokus på vigtigheden af, at Vejlands Kvarter skal udvikles på fælledens præmisser. Vi ønsker at skabe en god og hensynsfuld overgang mellem det tætte byområde og det store, åbne fælledlandskab, så fælled og by med tiden nærmest bliver flettet sammen og tager hensyn til dyrelivet og styrker den eksisterende natur. Nu glæder vi os til at levere på denne vision og følge den til dørs sammen med PensionDanmark, udtaler Adm. Direktør Anne Skovbro, By og Havn. 

Vinderforslaget skal nu kvalificeres og bearbejdes frem mod Københavns Kommunens lokalplan. Kvarteret kan blive opført, når lokalplanen for området er vedtaget og en godkendt byggesag foreligger.

Tidligere artikel51 boliger i DGNB Sølv skal bygges af Q-Construction
Næste artikelPlan1 Cobblestone Architects henter Henrik Klinge