Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste efterår i en ny version, og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til denne standard, som derfor er vigtig at kende, når man som producent, rådgiver eller udførende skal efterleve kravene. Hør mere på Dansk Standards webinar 22. januar.

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, som indgår i BR18, udkom i en ny udgave i september 2019 og efterfølgende er der udgivet to tillæg med en række væsentlige præciseringer.

”Hvis du arbejder med ventilation, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold, du skal overholde. De væsentligste krav, når det kommer til brandsikring, finder du i standarden DS 428 og i de to tillæg”, siger Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard.

Overordnet indeholder standarden DS 428 en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Byggeskikken har de senere år ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder bl.a., at der i etagebyggeri bliver indført flere decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed, i stedet for ét stort centralt ventilationsanlæg. Det stiller nye krav til brandsikkerheden, så der opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau, der bl.a. skal forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og til flere ventilationsanlæg i ejendommen.

”Standarden tager højde for nye byggeskikke, nye materialer, nye decentrale anlæg og den seneste teknologi. Kravene er i videst muligt omfang funktionsbaserede, og samtidig er standarden blevet mere brugervenlig end tidligere, fordi teksten er opdelt i farver efter formål”, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal. Standarden er bygget op af tekst i tre forskellige farver som en hjælp til de forskellige måder at anvende den på:

• Funktionskrav er skrevet med sort tekst.
• Standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene står med blå tekst.
• Vejledning til, hvordan man kan beregne og dokumentere, er med orange tekst og er til brug for
komplicerede byggerier som fx etagebyggeri

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:
• Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag.
• Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe.
• Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Tidligere artikelFra granatchok til renoveringsboom
Næste artikelSteen Enrico Andersen, Senior Partner hos Arkitekt MAA fylder 70 år