Foto: Teknologisk Institut // Gitte Normann Munch-Petersen

Februar 2020 slog rekorden som den mest regnfulde februar der nogensinde er registreret i Danmark. Nedbør er en af de primære klimaudfordringer, som Danmark står overfor – og nedbørsmængden er øget. Ifølge Teknologisk Institut, kan såkaldt filterbeton være en effektiv løsning til klimasikring, særligt i byområder.

Med store mængder nedbør over Danmark, og en stadig voksende andel af bebyggede arealer, står vi overfor problemer  med for små kloaksystemer – hvilket særligt bliver tydeligt ved skybrud, hvor store mængder vand stopper vores kloaksystemer så meget, at de mange steder oversvømmer. Dette går betydeligt ud over boligejere, særligt dem med kælder, og særligt i byerne, hvor regnvandet ikke har nogen steder at rinde hen. 

Samarbejde om klimasikring
Disse massive klimaproblematikker, som ser ud til kun at blive værre, behjælper at der skal findes nye løsninger til håndtering af regnvand. Et team bestående af Tredje Natur, Orbicon, Unicon, Betonværket Brønderslev, Per Aarsleff, Fabriksbetonforeningen og Teknologisk Institut arbejder på at udvikle – såkaldt filterbeton. 

Gitte Normann Munch-Petersen fra Teknologisk Institut er projektleder på det udviklingsprojekt, der er støttet af Miljøstyrelsen. Hun har massive forventninger til løsningen, som er baseret på en fortsat udvikling af drænbetonteknologi. 

– Filterbeton kan få afgørende betydning for vores muligheder for at håndtere den stigende mængde regnvand vi oplever, særligt i vores byer, hvor filterbeton er en attraktiv løsning til klimasikring for fx offentlige og private bygherrer til sikring af byrum, gårdmiljøer, rekreative områder, p-pladser mv., forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

Foto: Filterbeton

Videreudvikling af drænbetonteknologi
Filterbeton består af en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, meget porøse struktur sikrer filterbetonen en god nedsivning af overfladevand men også filtreringseffekten til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko effektiviseres. Filterbeton er en videreudvikling af drænbetonteknologi, der på trods for potentialet som en effektiv og bæredygtig LAR-løsning, kun anvendes ganske få steder i verden. Dette skyldes altså primært den manglende viden og erfaring.

– Med filterbeton er målet at tilbyde en belægningsløsning, der kan indgå i et holistisk samspil med byens øvrige vandhåndtering, hvor krav til vandforsinkelse, bortledning og nedsivning skal tilpasses de lokale krav og muligheder, forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

Med filterbetonløsningen er der fokus på den arkitektoniske anvendelse af belægningen.
– Vi arbejder blandt andet med fri formgivning og farvespil, som kan forbedre oplevelsen af de urbane områder, siger Gitte Normann Munch-Petersen, som også har godt nyt på klimafronten, når det gælder filterbetonens CO2-aftryk.

– Filterbetonen har et reduceret CO2-aftryk sammenlignet med traditionel beton på grund af et lavere cementindhold. Samtidig er der også mulighed for genanvendelse ved iblanding af nedknust beton i ny filterbeton, understreger Gitte Normann Munch-Petersen, og forklarer, at filterbetonen også har andre gode egenskaber, fx nedbrydelse af forurening i overfladevand, hvilket er en miljømæssig gevinst.

Innovative bygherrer søges
Udviklingsprojektet, der startede op i primo 2020, forventes at have spændende resultater klar allerede ved udgangen af 2021. Er du en bygherre med en innovativ tilgang, så har projektpartnerne også en invitation klar til dig.

– Lige nu søger vi bygherrer til at følge og præge projektet med henblik på konkret demonstration af det nye produkt i projektets sidste faser. Demonstrationsprojekterne skal senest udvælges inden 2. halvår af 2020, siger Gitte Normann Munch-Petersen som en åben invitation til alle innovative bygherrer, som har lyst til at være med, også selvom man ikke kan tilbyde et demonstrationsprojekt, men blot ønsker at følge projektet.

Tidligere artikelRammeløse vindueselementer giver unikt og minimalistisk udtryk
Næste artikelKANT arkitekter er blevet en del af Sweco